Nederlands – Venrays dialect
A
aalaol
aalbesmiemer
aan elkaaránén
aanaardenánaerde
aanbestedingánbesteejing
aandachtbedrág
aandachtigándaachteg
aaneengeslotenánéngeslote
aangaan licht (plotseling -)ánfloepe
aanhalenriffrieëre
aanhalig meisjekroelkoont
aanhangwagenánhenger
aanhitsen(án-)hisse
aanhoudende regenstiefraegen
aankleden (slecht -)ánpòngele
aanklooientròntele / ánklojje
aankomen / vermeerderenvunke
aanloop (bezoek)ánloeëp
aanmaningmaanbriēf
aanmerkingreklássie
aanmodderenhinklojje
aanpassenánpâsse
aanprutsenhinkloeëte
aanrechtanraecht / gòtstieën
aanrommelenhinklojje
aanspraakántaal
aanspraak / gezelschapkòmpeneej
aanspraak maken opprittendieëre
aanstaangaaje
aanstekerketser / vuurketser
aanstellerig iemandánstellereg iemes
aanstellerigheidbehaej
aanstellerijánstellereej / ánstel
aanstelsterkwikbil
aanstichteránmaeker
aanstonds / dadelijkzoeë medieën / stik / dalek
aantalántal / dél / háffel
aantal (bepaald)taksaat
aantal (onbepaald)del
aantikken (bij een spel)toeke
aantrekkelijkproont
aanvangen / beginnenpoeët án slaon
aanvegen (met een bezem)kaere
aanvoerderánvoerder
aanzetten tot ietsòpstoeke / steuke
aanzetten tot iets laakbaarsòpstoeke
aar (korenaar)korenaor
aardappelaerpel / waterbol
aardappelmandjeschrebberke
aardappelmesaerpel(-e-)mes / pluutje
aardbeierdsbees
aardeaerd
aardigoeleg
aarspoepgetje
aarzelenrikraoje
aas zoekenòzekke
aasvliegstroontvliēg
abrikoosábrikoeës
accordeontrekbuūl / trekmonika / trekzák / trekkâst
achtaacht
achteloos neergooiennérkwákke
achter elkaaraachterén
achterbroekzakkoontetés
achterhouden (in kennis)verhaele
achterkeukenstort
achteromaachterum
achterom blijvenaachterum bliēve
achteroveraachteraover
achtersteaachteraend / echterste
achterstevorenáchtersteveur / áchterstevurre
achteruitaachteruut
achterwegeáchterweges
achterwerkvot / wan
achtnemen (zich in -)zien aege ware
adelaarsvarenvaan
ademojjem / ossem
ademenojjeme
aderaor
afklaor / aaf / verreg
af en toemaej / mit tieje(-s) / sòmtieds
af en toemaej, mit tieje, smejs, sòmtieds
af, klaarverreg
afbedelenáftroonsele
afbidden (pijn -)áfbidde
afbrandenáfstoke
afdakáfdák
afdingerprengel
afdoenáfdoēn
AfferdenOfferde
afgaanáfgaon
afgevenáfgaeve
afgeven / schenkenverdoēn
afgezakt / scheef (fig.)half elf
afgezien vanbezwiēges
afgietenáfgiēte / áfschudde
afglijden (langzaam)zaele
afglijden (met vaart)roetse
afgrondsloont / áfgroond
afgunstkif
afgunst opwekkenspiēgele
afhakkenáfhòwwe
afhalen (boontjes -)áfhale
afkeer tonen vanzien aege schudde
afkerigwers
afkomstáfkòms(-t)
afkrakenáfkaeme
aflaatáflaot
afloopuutbendel / uutval
aflopenvare / áflooëpe
afluisterenáfhuuëre
afmattenáfpejgere
afpakkenáfstrietse
afpalenáfpäöle
afpassen (met de voeten)(áf-)traeje
afraffelenroefele
afranselenáfsmaere
afranselen / aframmelenáfsmaere / deksele / pienzele / troēve / wikse
afrasteringgelient
afreagerenuutboeste
africhtenzege
afrikaantjesstinkerkers
afslager (veiling)rūper
aftikplaats / buutstok / tielepaos(-t)
aftroeventumpe
aftroggelenáftroonsele
afvoergreppeltjelupke
afvoerslootlejgraaf
afwaswaterschòttel(-e-)water
afzettensnìjje, sneeje
afzoekenáfstrietse
AijenÄöje
akker / veldplák
akkerhoornbloemhoondsbloem
akkerwindepispötje
aleerallieër / vurrallieër
alhoewelschóns
alkoofbedstaej /beddekâs(-t)
allanglengs
alleenallieën / allenneg
allemaalallemól / geliek
alles (letterlijk)de gânse kliembiem
allichtlicht
alsas / wie(-j)
als jeas geej / á’che
alsofofwent
alstublieftâsteblief(-t)
altaarâltaor
altijdâltied / âlt / âltiejeg / âlzelaeve / toezjoēr
alvastalves(-t)
alvastvest
amateuránvenger
amperkwellek
amper / nauwlijksámpel / aamper
anderânder
andereândere
andersânders
angelusklokjeklepklökske / pimpklökske
angstengst
angstfloep
angsthaasschietbòks / schiethuus / schòwwe schieterd
angstigengsteg
anjelier (anjer)flet / snuffelke
anjers (klein)stinkflette
antwoordântwoord
appelmoesáppel(-e-)moes / áppelprut / prut
appelstroopkruut
appetijtelijkáppetietelek
arbeidwaerk / vandoēn
arbeid verrichtenuutzette
arbeiderswaerkluuj
arbeidsongeschikt (tijdelijk -)ien d’n ònval zien
arm (- uit de kom)aerm (- uut de kòm)
arm (lichaamsdeel)aerm
arm (niet rijk)aerm
armkorfjekoomplementekörfke
armoedeaermoej / oeëzel / ozel
armoedigaermoejeg
armoedzaaieraermoedzaejer
armsgataermsgat
armzaligmietereg
aromasnuf
asfalterentárre
asfaltpapierdáklaer
asfaltwegtárweg
aspergessperjes
auaowieë
autoscooterboetsowtoows
avondaovend
avond (iedere -)iederen aovend
avondetenaovendaete
avondgebedbedspiēs
azenaoze
azijneek / ázien
Nederlands – Venrods
B
baalbaal
baanbaan
baan / benoemingánstél
baantjesjagerstreber
baardbaard
babbelenbábbele
badenbaaje
bagagegepék
bagagedragerfietsendraeger
bagatelvliēgescheet / muggescheet
baggerturfschreng
bakerwiesvròw
bakkerbekker
baksteenbákstieën
balkenbrijbalkenbreej / breej
ballonbelón
banenpaeje
bangbáng / schòw
bangerikschietbòks / schiethuus / schòwwe schieterd /
schòwwerik
bangigheidschòwweghejd
banketletterbòtterletter
barbeel (witvis)barbeel
barometerdoonderglas, waerglas
barrevoetsbárvoēts / bervoēts
batenbate
bedbed
bedelaarkruujer / schójjer / kleenkelekker
bedelbriefschojbriēf
bedelenschojje / bedaele
bedelmonnikschojpaoter
bedenkelijkpruts
bedervenbedaerve / verkloeëte / verkammezäöle
bedevaartvaart
bediendeknaech(-t)
bedienenbediēne
bedoeld, bestemdbeteejd
bedoelenmaene
bedonderen / bedotten / bedriegen / beduvelenbetoepe / bemietere / beziebele
bedorvenbedörve / voel
bedorven / rotvoel
bedriegenbedriēge
bedriegerij / bedotterijverneukereej
bedrijfbedriēf / gesjeft
bedrijvig iemandbedriēveg / benūverd iemes
bedrijvigheidbehaej
bedrinken (zich -)bezatte (zien aege -)
bedroevenvaore
bedrogen (zich – voelen)bezekt (zien aege – vule)
beekbeek
beenbieën
beerbaer
beestbieës(-t)
beet nemenbeej de puuët vatte
beetgenomengeklót
beetje (‘n -)bitje (‘n -) / bitske
beetnemenkloeëte / vatte
begerigbegerreg / hápschárreg
beginnelingánspender
beginnenbeginne
beginnenpoeët án slaon / poeët án speule
beginneránmaeker / ánspender
beginstadium van zwangerschapángeteld
begrafenisbegreffenis
begrijpenbegriepe
begripbezeej
begrotenbegroeëte
behaardbehäörd
behoorlijkbehuuërlek
behorenbehuuëre
beidebejs
beide kantenbejskânte
bejaarde manbejäörde meens
bekerbeker
bekijkenbekiēke
bekijken (aandachtig -)bekiēk(-e-)s
bekokstovenbekònkele
bekrassen(be-)schräöme
bekvechtenstechele / strene
bekvechtenrūbele / spitsmoele / stechele / strene / vrejgele
bekvechterstechelaar / strener
bekwaambekwaom / durknaejd
bekwaam, bedrevendurknaejd / durtowd
belangrijkvernaam
belazeren, bedottenbetoepe / kölle / vernággele / verneuke
beledigdgetraeje
beledigenáffroontieëre
beleefdbelaefd
BelgiëBels
beliegenbeliēge
beloerenbespienze / áfspieze
belonenbeloeëne
belovenbeloeëve
bemoeienbemoeje
bemoeienisumkiēkes
benedenbeneeje
benevensbezwiēges
benjaminschárkuukske
benulbelul
bepalenbepaole
berichttient
beroertebeslág
besbaer / kral / miemer
beschadigingbluts
beschuitbeschuut
beschuitbolbestél
beschuldigenántiēge
besmettenánstaeke
bespionerenáfspienze
bespottenáfgaeve
bespraaktgetáld
best (zijn – doen)baest (zien – doēn)
bestebaeste
bestedenbesteeje
bestedenspendieëre
bestemd / bedoeldbeteejd
bestendig weervâs(-t) waer
betalenberáppe
betamenbetame
betastenfoemele
beterbaeter
betonvloerbetòndék
betraandbetraond
betrappenáttrepieëre / snäöje / tráppieëre
betreftbetreft
bettenbette
betwistenáfstraevele
beukòts / zat
beurs (lichaam)lens
beurs (vrucht)boekziēk
beurttoēr
bevallen / aanstaangaaje
bevelenbevaele
beven / bibberendazele / riēre / riejere
bevoegdkoompetent
bevoogdenbemaestere
bevriezenbevriēze
bevruchten (pluimvee)traeje
bevuildsmoetseg
bewaarschoolbewaarschól / kákschól
bewarenverware
bewasemenbezwaaje
beweeglijk mager meisjespinnegrits
bewegen / bijbenensporte
bewegingsjars
beweging nemenvertraeje
bewijsbewies
bewusteloosbezwiemd
bezembessem
bezigheid (omslachtige -)getoddel
bezigheid / hobbyávvedasie
bezinkseldrábbek
bezitting / eigendomrivvenuuj
bezurenbesniēte
bezwaarbezwaor
bibberenrazele
biddenbidde
bidprentjebidpreentje
biedenbieje
bierbiēr
bier (donker en licht samen)half’um
bierpul (soort -)schöpke
bierpul met oorswaerkendágsglas
bigbág
biggetjeskontkierkeskoont
bijbeej
bij (insect)beej
bij de hand / vlugkiebeg
BijbelBiēbel
bijdehandvinneg
bijeenhoren / passenrieme
bijenkoninginbeejemoēr
bijlbiel
bijnabekânts / host / òngevaer / òntreent, oontreent
bijtenbiete
bijvoorbeeldbevurbild / beejvurbild
bijzonderbezoonder
bilbats / wáng
bilnaadbatsennaod, strötje
bindenbiende
binnenkortstrákkes / stik / dalek
binnenkortânderdaag
binnenplaatstoe(-w-)pláts
binnenste buitenkrángs
binnenste buiten kerenwaene
bipsvot / koont
bits kijvennitse
blaarblaor
blaasblaos
blaasmuziek (ondeskundig)getoēt
bladblad
bladeren (’t vallen van -)rūzele
bladluisbladluūs
Blasiuszegenhâlszaegen
blazen (op een muziekinstrument)toēte
bleekvaal
bleek (huidskleur)blieëk
bleek (van gelaatskleur)blas
blijbliej
blijvenbliēve
bliksemafleiderbliksemtrekker
bliksemenwerlichte
blindendarmontstekingkliek
bloedbloēd
bloedenbloeje
bloedvergiftigingbläöjende roeës
bloeibläöj
bloeienbläöje
bloembloem
bloempotbloempot
bloesembläöj
blokje spekruterke
blootbloeët
blootsvoetsbárvoēts
blutkeps / knoeks / foeks / kedöl
bobbelboebel
bochelpoekel
bochtbòcht
bodembòjjem
boedelscheidenuutrén doēn
boekboēk
boeketbos
boekvinkbotvink
boel (’n hele -)ennen boēl / ‘n dél
boerderijboērdereej
boeren / oprispenkäöke
boerenkinkelknörft
boerenknechtzwejtser
boerenkoolboērekoeël / boēremoes (gekookt)
boerenwormkruidrejndersknöp
boetenbesniēte
bokbòk
bokkingbukkum
boksenbòkse
bokspringenbòkspringe
bolderwagenbolderkár
bollenboeke
bolstaandgeboekt
bombòm
bomvolgriesvol
bonbòn
bonen van de draad ontdoenringe / vaeme
bonenstokboeënestaak
bonenstroboeëneströj
boodschappenbòdschappe
boodschappentasbòdschappetas / mat
boogboeëg
boog (voor ’t pijlschieten)pielenboog
boogconstructieverwulf
boogvinkbotvink
boomboeëm
boomgaardbongerd
boonboeën
boorboor
booskwoj / nut
boosheidkwaod / kwaodwilleghejd
bootboeët
bord (etens-)telder
bordesverhoeëg
borenbore
borrelenkoerele
borrelglaasjedröpkesglaeske
borreltjedröpke
borstelbors(-t-)el
borstrokhimdrok
borstwelvingkòmvur
bos (bloemen)bos
bos (bomen)bòs
bos, bundelbössel
bosje bloemenböske bloeme
boswachtergarresjas
botknaok
boterbòtter
boterhambòttrám
boterhamvleesbroeëdvlaes
botervlootbòtterschòttel
botje in ellebooglektries knökske / jommerknökske
botsautoboetsowtòw
botsenboetse / knoepe / knoetse
bouwland (omheind)kemp
bouwvalbrats / gebraak / krák
bouwvallig gebouwschábbraak
bovenbaove (bw.) / bovve (vz.)
bovendiendaorbeej / des
bovenlichtbovvelicht
bovenrokaoverrok
bovenstebovveste / bövveste
braakselkòts, speej
braambesbraom / bròmbaer
bradenbraoje
brandbrând
brandstofstokes
brandweerwagenspäötwage
brasembressem
breedbrieëd
breed, lomp gevalschavaak
breedvoerigumsténdeg
breienstrikke
breimandjetravaleuske
breinaaldbrejnaold
breiplankjestrikhäöltje
brekenbraeke
brembrem
brengenbrenge
bretelhelp / galg
bretelshelpe / galge
briefbriēf
brochebros
broedenbroeje
broedse kipkloek
broekbòks
broekriembòksenband / bòkseriēm
broekzakbòksetés
broerbruūr
brombeerknaojkoont
brommenbròmme
bromvliegmaajeschieter
bronbròn / sprung
bronsbroons
bronstig (bep. dieren)rits
bronwaterlevvend water
broodbroeëd / weg
brooddeegweggendieëg
brouwsellierie
brugbrug
bruidbruud
bruiloftbrulleft
bruinbruun
bruinachtigbruunaechteg
bruinbroodbruneweg
brutaalastrânt
brutale grote mondsmoelwaerk
brutale rekelvrechláp
brutale vlerkastrânte vlegel
bruto (gewicht)voel
buffet (in een café)teek / zeenk
buibuuj
buidelbuūl
buideltasschurs
buikboek
buikbandkwikbând
buikkrampboeklâst
buikloopdunne / geroets / loeëpereej
buikpijnboekpien / paenspien
builbuts, buul
buil/bult vertonendgebutst
buisbuūs
buitelenkeukele / räölese / rölse
buitenbute
buitenlanderbutelânder
buitenshuisbuteshuus
bultbroebel, hoep
buntgrassmele
bunzingulk
burgemeesterbörgemaester
busbus
buskruitpolver
buurmanbuurman / naober
buurvrouwnaobervrow / naobervrommes
buut, aftikplaatsstok / tielepaos(-t)
Nederlands – Venrods
C
cachotkötje
cadeautje gevenkedoke gaeve
cafékefee
cake-walksjimmie
calqueerpapieraovertrekpepiēr
candijbroodkleuntjeswég
carnavalvastelaovend
celluloidböt
cementsement
centrifugefuūs
cervelaatworstdruuëgwaorst
chichoreisoekereej
chocoladesoekelaat
chocolademelksoekelaajemelk
cijfersiefer
claxontoēt, toēter
clubclub
communiekemunie
compleetalleng, gieëf
complimentkoomplement
cordurojbroekribbelbòks
costuumnaaistersneejerin
couperen (staart, oren)swenze
Nederlands – Venrods
D
daags (op werkdagen)swaerkendágs
daardaor
daaraandaorán
daarbijdaorbeej
daardoordaordur
daarenbovendaorénbaove
daarheendaorhin
daarheendaoròpán
daarmeedaormit
daarnadaoróp
daarnaastdaornaeve
daarnettoevest
daaromdaorum
daaroverdaoraover / daortiggenaover
daarvandaorvan
daarvoordaorvur
daasdaes
dadelsmerláp
dadelijkdalek / geliek / stik / zoeë medieën
dagdág
dag (als groet)goejendág / dág same
dag (de volgende -)sânderendaags
dakdák
dakbedekkingdáklaer
dameskousenvrolliezök
damestasjekallebeske
dandan
dan, danweldes
darmdaerm
dartelen, dollenmökke
datdat
decolletéienkiēk
deegdieëg
deeldieël
defectmalläör
degelijkdeger
dekbedpulft
dekendeke
delendaele
dementkiends / verdutseld
dement wordenverdutsele
demonstrerenveurmake
denkendaenke
denneappelschöpke
dennenaalddennenóld / dennepitser
dennennaaldendennenólde / dennepitsers
derdederd(-s) / dárd(-s)
derde deelterzet
dertiendertiēn / dártiēn
desnoodsdesnoeëds
deugendeuge
deugnietbátjákker / bátraaf / ònnut / strabânder
deukduts
deuntjemöpke
deurhengseldeurgeheng
DeurneDurze
dezedizze
dezelfdeaegese
dialectplat
diareedunne / geroets / loeëpereej
diarree hebbenán de loeëpereej zien / án d’n dunne zien
dicht (- bijelkaar)doonbeejjen
dicht (gesloten)toew
dicht spittentoe(-w-)spaaje
dichtbijdoonbeej / vâs(-t-)beej / vlákbeej
dichterdoonder
dichtslaan van deurenklatse
dichtst’t doonst
diedén (m) / die (vr.)
diefdiēf
dienendiēne
dienstdiens
diepdiēp
difteriekrop
dikdik
dik kindtunneke
dik, lomp persoonstalpaerd
dikwijlsduk
dillevinneke
dingding
dinsdagdinsdág
dinsdag (op -)dinsdágs
dinsdagavond (op -)dinsdágsaoves / dinsdággenaovend
dinsdagmiddag (op -)dinsdágsmiddegs / dinsdággemiddeg
dinsdagmorgen (op -)dinsdágsmaerges / dinsdággemaerge
directgeliek / stik / aachterén / stónsvoēts
directoirvrolliebòks
discussiërenstechele
disteldiesel
distelvinkputter
dito / hetzelfdeieën toēt mem
dode haarpuntsplit
doekdoēk
doelloos heen en weer lopenwaaje / wáppere
doelloos rondlopenroonddalvere
doendoēn
dofdòf
dol / duizeligdol / dūzeleg
dol / duizelig (erg – zijn)zó dol as ‘n kuke
dolkmespluut
dollenköjte / dölle / mökke
domdòm
domme aanpakdòmmen ánpak
domme praat vertellenwáwwele
dommekrachtwien
donderdoonder / hòmmel
donderbeestjehòmmelbieësje
donderbeestjehòmmel bieësje
donderbuihòmmelschoeër / dònderschoeër
donderdagdònderdág
donderdag (op -)dònderdágs
donderdagavond (op -)dònderdágsaoves / dònderdággenaovend
donderdagmiddag (op -)dònderdágsmiddegs / dònderdággemiddeg
donderdagmorgen (op -)dònderdágsmaerges / dònderdággemaerge
donderslaghòmmelslág
donkerdònker / duuster
donzig haarvluūghäör
dooddoeëd
doodsdóds
doodsbangdódsengst
dooidäöj
dooiendäöje
dooierdojjer
doopkaarsduuëpkers
doopselduuëpsel
door elkaardurrén
doorgaansdurgóns / gemaenlek
doorlopend / aaneengeslotenán en án
doorndör
doornendörs
doorvertellenuutdrage
doorwaadbare plaatswaaj
doorzettendurdòwwe
doorzwerenánzwaere
doosdoeës
dopdop
dopenduuëpe
doperwtendöppers
dorpdörp
dorpeldörpel / dölleper
dorpel, drempelstieperke
dorsvlegelvlaegel / vlaegelsknippel
doveneteltamenetel
draadvaem / draod
draad (van een boon)vaem
draadje (torn-)fetsel
draaidraej
draaiendraeje / wörvele
draaihekdraejboeëm / vaore / wejboeëm
draaimolenperdjesspeul
draaisluitingwaervel / wörvel
drabdrats
draderigstekkerig
dragendrage
dralenhummele
drankdraank / dreenkes
dreinendralle / drille
dreinerig persoondriloeër
dreumesbòksemenneke
dreveldriēfnagel
driedriej
driesoortigdárderlej(-s)
driftig zijngifteg zien
driftkopgifschieter
drijfnatsiepnat / zaeknat
drijfriemdriēfriēm
drijvendriēve
drinken (overmatig -)prūve / zoepe
drinken (van borrels)tuttere
drinkgeldpruūfcaen(-t-)s
drinkkroes(-je)peen(-tje)
drinktuitjespaajwatersvetje
droesemdrábbek
dromstoeët
dromendroeëme
drommelseverdölde
dronkaardzatláp
dronkemanspraatzattekélspraot
dronken (volkomen -)stroontzat
dronken zijnwaaj án hebbe
droogdruuëg
drooglijndruuëgdraod / druuëglien
droogtedrögt
droomdroeëm
dropvetersápriēm
dropwatersoekerpaek
druifdroēf
druivenwingerddroēviēger
drukdruk
druk makenzien aege bedoēn
drukkendrukke
drukteambras, amerázzie, gedoejs, gedoens, kaskenade, umslág, umstând
drukte / gedoegedeuns / gedoej
Nederlands – Venrods
E
eau de colognelekkerruuk, odeklónje
echtecht / labéndeg / vlák
echt zijndeworlek
echt / waarlijklabéndeg / vlák
echterevvel / ellével
eedieëd
eekhoorninkpoēs
eeltzweel
eeltknobbelzweelknoebel
een (lidw.)’n / enne(-n)
een (telw.)ieën
eendaend
eendagsvliegjesieëndágsvliēgskes
eenderenderlaens / krekkelaens / tenaard
eenlingieënling
eenmaalieënekieër
eensaens
eentonigIeëntoeëneg / ieëntuuëneg
eerieër
eerderIeërder / ieër
eergisterenvurgister
eerlijkieërlek
eersturst
eerstdaagsurstdaags
eersteurste
eerstejaarsurstejaors
eertijdsurs(-t-)tieds, vurtieds
eerzuchtig persoonstreber
eetlustáppetiet
eeuwieëw
eeuwigieëweg
egaalgieëf
egelstikkelvaerke / stekelvaerke
ei (- van hen)tuūtej
eierdooierej(-jer-)dojjer
eigenaaraegener
eigendom, bezittingaegese /  rivvenuuj
eigenlijkaegelek
eigenwijswaonwies
eindaend
eindelijkaenseleg
eisenverhaole
elektriciteitlektries
elektrische schokstoek
elfelf
elkieder
elkaarmekaar
elkaar (onder -)ònderén
elkaar (tegen -)tiggenén
elkeiedere / elk-ieën
elleboogellenboog
ellendeieëlend
ellendigschemlendeg
emeltschietwörm
emmeremmer
endeldarmgatdaerm
ene (lidw.)‘n / enne / ennen
ene (telw.)ieëne
energieinnerzjie
energiek vrouwelijk persoonvaeg
enfináffeng
engkrempel
eng bevriendschietvet
engelengel
engelengeduldengelegedöld
EngelsEngels
engerlingspekwörm
enigenneg / aenseg
enkelaenseg / fáts
enkel (alleen)allenneg
enkel (lichaamsdeel)aenkel
enkeleaenkele
enkelingaenkeling
epilepsietoeval
er’r
er aan’r án
erbij’r beej
erenieëre
eretekenplák / vetlaere
erg, hevigòngerákt / scháfteg
ergensörgent / örges / örnt
ergernisaergernis
erin‘r ien
ermee‘r mit
erop’r òp
erover‘r aover
eruit‘r uut
ervan‘r van
ervoor‘r vur
etalagewinkelraam
etenaete
eten (duchtig en goed -)schrânse / spaaje
eten (smakkend -)smekke
eten (veel -)begaaje
etenstijdaetestied / aetesstoond
eter (alleen ’t lekkerste)zatvraeter
etterknoej / metterrie / sloek
etui voor brillenbrilleschaej
even (deelbaar door twee)paar
even / eventjesiefkes / efkes / ekkes
evengoedaevegoēd
evenminaevemin
eventjesekkes
evenveelaeveveul
evenwelevvel
executeur tetamentairboēlredder
expediteurvoerman
expresvanspres
ezelezel
Nederlands – Venrods
F
fabriekslinnenfebrieksfeddels
faillietf(-e-)liet
fambardpats
familiefemilie
fantasiebroekstriepkesbòks
februarifibberwarie / fibbrewarie
feestfieës(-t)
feestenfieëste
feesten (van oud op nieuw)durhâlde
feliciterenfillesetieëre
fietsen (hard -)jage
fietsen (moeizaam -)knaeje
flauwe kulflaowekul
flemensmejchele
flemerpispraoter
fletsleps
flikflooierkoontekroeper/ koontelekker / flikfloeëjer / flikflojjer / fleemkoont
flirtachtige vrouwfloerts
fluimkwiel
fluisterenfiespere, smiespere
fluisteren (geheimzinnig -)smiespele
fluisterend pratenfluustere
fluiten (op de vingers)schufele
fluitje aan ballonfeep
fluweelflewieël / floēr
foeterensmaele
foetsiekwiet / pisse / vórt / poeëte
fonkelnieuwhagelneej
foppenbeziebele, kölle
fopspeenfiep / tut / loets
fornuisfernuus
forsmenteg
foutfaeler / fówt
fout (domme -)flater
framboosfrámboeës
franciscaanbrune paoter
fris, fleuriggellep
fuchsiafoeksia / bellebömke
fuikfoek
futtòcht
futlooslámmenäöjeg / kweps
futlooskweps, lámmenäöjeg
futloze manzâltzák
fysiotherapeutknaejer, vuler
Nederlands – Venrods
G
gaafgieëf
gaaf, heelálleng
gaangaon
gaan (er vandoor -)bieën make / ‘r tussenuutgaon / ‘r tussenuut kniepe / ‘r tussenuut paere
gammel / versleten (b.v. fiets)gámmel
gammel / wankellendelaam
ganggáng
gapengiēzele
gappengáppe
gardeklopriēske / riēske
gareelgetów
garen door het oog van de naald halenvaeme
garen in naald doenvaeme
garendraad(je)garevaem
gasgas
gatgat
gaten (in de – hebben)smiēze (ien de – hebbe) / snötje (ien ‘t – hebbe)
gauwdrej / schielek / stik / vot
gebakgebek
gebakjetaartje
gebarend sprekenwejstere
gebeurtenisspeul
geboortegebòrt
gebrekmánkássie
gebroedersgebruūrs
gebruikgebruuk
gedachtedeunk
gedijengedeeje
gedoegedoejs / gedoens / speul
gedonder, geduvelgemieter
gedraggedrág
gedweegedwieë / zeeg
geelgael
geelzuchtgaelvaerf
geengén
geestgieëst
geestelijkegésseleke
geeuwengiēzele
gefoptgeklót
gehaktbalfrikkedél
geharddurtówd
geheelgehieël
geheel en alvölleg
gehele tijdtoezjoēr
gehoriggehuuëreg
gehorig, zwaar lopenstalpere
gehuilgehuul
gehurkt zittenòp de huukskes zitte
gejaagdhorteg
gekgek / arég / máf
gek (iemand – maken)gek / máf (iemes – make)
gekarteldgehággeld
gekerfd haarsplit
gekibbelgestechel
gekleed (armoedig -)aermoejeg ánziēn
gekneusd / gekwetstgekwejjerd
gelatine / geleibibbel
geldgeld
geld bij elkaar leggenláppe
gele kleur (felle)kákgael
geleiachtigsladderaechteg
geleidelijkstadeg
geleutergesáwwel
gelijkgeliek / kiet
gelijk aanwie / wiej
gelijkenstale
gelijkendtenaard
gelijkeniswaeze / weze
gelijkmakenslichte
gelijkmatiggeliekelek
geloofgeloeëf
gelovengeluuëve
geloviggeluuëveg
geluidgeluud
gelukgeluk
gelukkig(-e)gelukkeg(-e)
gemakkelijkhendeg, rillek
gemakkelijk(-e)(ge-)mekkelek(-e)
gemakstoel op een slaapkamerstellingske
gemeenlieëg, smerreg
gemeenheidnutteghejd
gemeentegemaent(-e)
gemenigheidnutteghejd
gemompelgemoemel
genoeggenoeg(-t) / zat
geprikkeldheidknaojzin
gereedverreg / klaor / áf / spits
gereedschapgerej / gerieëd / geschieër / getuug
geregeld / voortdurendsténdeg / gedureg
geruime tijdlengs
gesmeed hekwerkstáketsel
gespgâspel / gespel
gesteld opbats
gestremde melkvróngel
gestuntelgehámpel
gesukkelgetoemel
getobgeplaar
getroosten (zich -)getroeëste (zien aege -)
geursnuf
gevangenis ( in de – zitten)kötje (ien ‘t – zitte) / bák (ien d’n – zitte)
gevangeniscelkötje / bák
gevengaeve
gevoelgevuul
gewauwelgewáwwel
geweergewaer
geweest, voorbijvlaens
geweldigònbesnut
gewelvenmakerwölver
gewennengewenne
gewonegewoeëne
gewoongewoeën
gewoontegewònt / ángewén
gewoonwegvlákweg
gewrichtknobbeltjegichtknubelke
gezanik / gezeurgenäöl
gezelschapkòmpeneej / kliembiem / slaaj
gezelschap / aanspraakko(-o-)mpeneej
gezichtwaeze / weze
gezicht (pej.)moelbákkes
gezinfemielie
gezongen miszingende mis
gezoute snijbonentonneboeëne / stinkboeëne
gezwelkwódvlaes
gezwetsgezwiet
giechelengiebele
gier verspreidentònne
gier, mestdriēt, zaek
gieremmerstroontschöpper / zaekschöpper
gierigzaekereg / giēr / toe(-w-)genaejd
gierig, vrekkigtoe(-w-)genaejd
gierigaarddeem / enge / piemel / pin / priēm / toegenaejde
gierigaard (rijke)nákse piemel
gierige vrouw (man)zaek(-erd)
giervatzaektòn
gietengiēte
gillenschriese
ginderg(-e-)un(-d-)sòp
gindseg-e-)un(-d-)se
gipsgips
gistges(-t)
gitzwartpikzwart
gladde stofzaelgrej
glansvluūg
glasglas
glasachtige/glibberachtige massasladdergrej
glazigeschieëre
glijbaanroetsbaan
glijbaan (sneeuw, ijs)slibberbaan
glijdenslibbere
gloeiengläöje
gloeiendgläöjend
glurenspienze
gluurderspienzer
godsdienstles (voor kinderen)kienderlieëring
goedgoēd
goed gebouwd (volgens de mode)sorteg
goed uitzienprieëre
goed, juistrichteg
goedaardiglöbbesaechteg
goedaardige manlöbbes / wäöles
goedegoej(-e)
goedkoopgoejekoeëp / baeterkoeëp
goedkopergoejekoeëper / baeterkoeëp
gokwaog
gooiensmiete
goor, groezeligsmoetseg / zoels
gootgeut
gootsteengòtstieën / poompestieën / pòmpestieën / spuulstieën
goudgaold
gouden tientjewillemke
goudrenetbellenbos / boskop
graaggaer
graatgraot
grafgraf
grapjasfloeperd, oelewápper
grappenmakerpejjas
grasgras
graspiepertaats, wiendtöpper
graspolpoēs / tos
grasveldgroēs / blaek
gratisvur niks
grauw kijkendverzoeld
GraveDe Graaf
graven (met de poten)dábbe
grendelschaaf / knip
grensgeschejd
grensrechtergrensjaeger
greppelgraaf
greppel (langs de weg)weggraaf
grijnzengrunzele
grijpengriepe / snäöje / snutte
grijpgrage vingersvotvingers
grijsgries
groeigräöj
groei, vaartsnäöj
groeiengräöje
groeizaam weerwâsbaar
groengruūn
groenachtiggruūnaechteg
groentegruunte
grofgrof
grondgroond
grondeling (rivierdonderpad)gruundje / modderkroeper
grootgroeët
groottegrotte
grotegroeëte
grote karekietriētliester
grote voetenslaajvuūt
gruitgruut
guitigkiebeg / oeleg
gulpgölp
Nederlands – Venrods
H
haagheg
haagwindepispötje
haakhaok
haakshoks
haarur / urre(-n)
haarhäör
haardos (verwarde -)spoēshäör / spoēskop
haarfijnhäörgenaow / häörfien
haarkuifkoēf
haarlok (slordige -)peem
haarspeldhäörspáng / spáng
haashaas
haasje-over springenbòkspringe
haast (bijna)beejnao / hóst / bekânts
haastenhóste / spoeje
hagediseektes
hakbijl / hakmeshieëp
halenhale
halen (niks te -)kerdiēze (niks te -)
halsterhelfster
halverwegehâlverweges
hamschaenk / scheenk
handhând
handelnerring
handelswaarnegosie
handenhând / klevieëter
handighendeg
handig afhandig makenáfloekse
handschoenhândschoēn
handtas(-je)vlies(-ke)
handvegerstofvaeger
handvolháffel
hanebalkscherbalk
hangen (losjes -)bemmele
hangjongerenhángjònge
hangophángòp
hangslothángslot / kluuster
hardhárd
hard en ruw waaienspoēze
hard gaansnäöje
hardlijvigbeslot, poestereg
harighäöreg
haringherring
harkgriesel
harkengriesele
harmonicagaasmonikagaas
hartelijkhártelek
hebbenhebbe
hebzuchtig persoongòffert
hechtenisperson
hechtpleisterklaefplaoster
hedenòp vandaag / vandaag d’n dág
heden ten dagenvandaag d’n dág / òp vandaag
heel (niet stuk)alek / álleng / engel
heel veelhieël veul
heen en terughin en wieër
heen en weer lopen (langzaam)paotere
heerhieër / mesjeu
heeshés
heethét
heffenhöffe
hefthicht
heftig / onbezonnenhorteg
heggemusblaowpietje / schriēver
heideplaghaejros
heideplag (bovenste gedeelte)haejtos
heideveldhaejplák
heikneutjehaejmáwwerik
heimelijkbehejmd
heimelijk pratensmiespere
heimelijk wegstoppenwegfoemele
heimweenojjeghejd
hekelhaekel
hekwerkstá(-ng-)ketsel
helaasjommer
helderklaor / hel
helegânse / hieële
heleboel (‘n -)hieëlenhoeëp / hieëlenboēl (ennen -)
helemaalgaar / gaaruut / gâns / hieëlegâns / knats / moes / rám / rats / stik
helemaal niethieëlemól nie / gaaruutnie
helpengebaetere
hem‘m / um
hen (jonge -)hén
hen, hunurlie
hengelgert
hengsthingst
herderschieëper / hard / herd
herfstknolletjestoppelknölleke
herhaaldelijkelkeskieër
herinneren aanráppelieëre
herkauwennierke
hermelijnejjerwezel
hersenbloedingbeslág
het‘t
hetenhiēte
hetzelfdegeliek(-e) / ender / elaens / ieën(-d-)erlej /
vansgelieke
heupheup
heuvelklef
hevig, ergòngerákt
hierhiēr
hijheej
hijgenhiēge / boekslave
hinniken (paard)schufele
hittehets
hittebulthetsbuul
hobbelhoebel
hobbelenhoebele / stoeke
hobbelighoebeleg
hobbelpaardhoebelpaerd
hobby, bezigheidávvedasie
hoehoe / wiej / wie
hoe je ookhoe / wiej g’ok
hoedhoēd
hoekhoēk / tò(-o-)mp
hoek (tafel, straat)tòmp
hoepelbândel
hoestbuihoesbuuj
hoestdranksoekerpaek
hoestenhoeste
hoeveelhoeveul / wieveul
hoeveelheidsmoek, taksaat
hoeveelheid (onbekende -)kwák
hoevenhoēve
hoezowiezoeë
hogehoeëge
hoge hoedhoondshut / hoeëge zieje
hogen (kaartspel)huuëge
hogerhögger
HoltheesHaoltes
hommelhòmmel
hondhoond
honderdhoonderd
hondsmoehoondsmuuj
hongerhònger
hongerige maagholen boek
hoofddets / kanes / kiēbes
hoofd (dik-)káppeskop
hoofdkaaspársvlaes
hoofdpeluwhutpulft
hoofdpijnkoppien
hoofdstelhutsel, kopgeschieër
hooghoeëg
hoog opgestoken kapseltoēt
hoogachtenekstimieëre
hoogstenshögstes / òp zien högs(-t)
hoogstwaarschijnlijkbéskâns
hoogtehögt(-e)
hoogtepuntsnitje
hoogtepunt (seizoen / oogst)högtepunt
hoogtijdhoeëg dág
hoogwaterhoeëgwater
hooihöj
hooi (stapel -)höjmiet
hooizolderschelft
hoophoeëp
hoorbaarhuuërbaar
hoorn van koehör
hophoephap
hopelijkhoeëpelek
hopelooshoeëpeloeës
hopenhoeëpe
hor (eierenverpakking)ejjerraam / ejjerhort
horen  (moet zo)dat hueërt zien aege zoeë
horen  (van gehoor)huuëre
horlogeloeëzie
horlogemakerloeëziepin
horlogezakjehorlteske
horrelvoetperdsvoēt
horzelhörs
houdenhâlde
houthaolt
houtduifhaol(-t-)doēf
houten rol (om het land te pletten)welboeëm
houterigstekkereg
houtskoolhaoltskool
houwhaaw
houweelpik(-howwieël)
houwenhowwe
huid (ruwe – )schraol vel / schraole huud
huidplooi (onder de wang)váng
huilebalkbäökmoel
huilen / wenenbäöke / schröwwe
huishuus
huiselijkhuselek
huishoudsterhuusheldster
huismuskormus / korrezejker
huiverenschiēvere / schoēvere
humeurignuuëtelek
humoristisch slimoeëlek
humusboeëmaerd
humuslaagd’n aerd
huneur / eure(-n)
hurenhūre / mieje
huurhuūr / miej
huurlingpártesjâns
huurpenningmiejpenning
huwelijktrow
huwelijksgiftbruudstoebaat
huzarenperdskéls
Nederlands – Venrods
I
idemieën toēt mem
ieder jaarieder jaor
iedere dagiederen dág
iedere keeriederskieër
iedereeniederieën
ielschrieëpel
iemandiemes
ietsiēt
iets wijs maken (iemand -)wiesmake / verneuke
ijdelgröts
ijlendölle
ijsies
ijsbeeriesbaer
ijsberentraeje
ijsvogeltjekunningsvisserke
ijzeliēzel
ikik
imitatieleerwasdoēk
imkerbeejekél
immersummers
imposantstaats
in een keerroets
in- en uitlopenpesjoenkele
in omvang toenemenhuuëpe / zwiēre
in staat zijn totvermeuge
in wezen, eigenlijktenaard
indienas
ineen draaienwörvele
ineensroets
informerenroondhuuëre
ingemaakte (zoute) snijbonenstinkboeëne
ingewanden veegesleuns
ingooien (ruiten -)iensmiete (rute -)
inkomenienkòmme / gehâld
inlichtenbeschejd gaeve
inrijgen (draad in naald)vaeme
inschenkenienschudde
inschenken (verkeerd -)verschudde
insgelijksvansgelieke
insmeren met schoensmeerwikse
inspanningk(-r-)uum
intussenientusse
ItaliaanIeteljaan
Nederlands – Venrods
J
jajao
jaarjaor
jaarlijksjaorleks
jacquetslupjas / sjekét / billentikker
jagenjage
jagerjaeger
jakkerenjage / kárre / jákkere / feme / snäöje
jaloerssjeloērs
jammerjommer
jammerenjommere
janboelknaot
jankenjoekere
januarijannewarie
jarigjäöreg / jörreg
jasschortschortel
jaweljaowél
je / jijgìj / geej
jeneverpraotwater / snáps / snevel / wáchelewater / wáwwelewater
jeneverbeswáchelbaer
jeneverbesstruikwáchelestroek
jengelengreze
jengelmuziek makendierele, tierele
jeuken (zich)schòbbe
jichtgicht
jongjòng
jongenjòng
journalistkrântekél
jouwòw
juist / echtjuust / richteg
juist geledenkrek, vest, vlák
juist, goedrichteg
jukbeenwángbieën
julliegillie
jullieurlie(-ë)
juskomsaussnep, snep
Nederlands – Venrods
K
kaal hoofddets / platekop
kaantjeskaoje
kaarskers
kaarsepitlimmet
kaartspel (‘n – spelen)kaarte
kaaskieës
kabouterkebowter / aerdmenneke
kachelkáchel
kachelpookraokeliēzer
kafkaaf
kaftkáppetunie
kakmadamkákvael
kalfmök
kalfsvleesneuchtervlaes
kalknagelhoornnagel
kalkoenschroēt
kamkaam / kám
kameelkemieël
kammenkaeme
kantäöt
kandekseltäötendek
kandelaarkerseluchter
kandijbaorssoeker / kândeej
kandijbroodkleuntjeswég
kaneelkenieël
kanonknòn
kant (die – uit)kânt (dén – uut)
kantonniergrindkretser / wegkretser
kantoorkântoeër
kapelaankeplaon
kapje van het broodkäörske
kapotkeduuk
kapperhäörsneejer
karkár
karn(-ton)kén
karnemelkbòttermelk
karnstokkennepuls
karretje voor kinderenbolderkár
kartelenhággele / vrággele
kartonstiefpepiēr
karweitoēr
kasteelkestieël
katjesdropsápketjes
kauwkaow / kaerkkaow
keelkael / streut
keelgatkaelsgat
keerkieër / toēr
keertje (‘n -)kieër (enne -)
keeshondfiks
kegelkegel
keldermotkeldervaerke
kennenkenne
kerelkél
kerskers
kersenpitkersepit
kerstboomkersboeëm
kerstkribbetjekerskribke
KerstmisKersmis
keukengardeklopriēske
keukenraspriēf
Keulen (uit -)Köls
keuvelenpraote / klásjenieëre
keverkaever
kibbelarijstechelereej
kibbelen / redetwistenstechele
kiel (boeren-)kiēl / keel
kies (gebit)báktând
kieskauwertiskoont / tisser(-d)
kieskeurigkummelek / tissereg
kieskeurig zijn (met eten)tisse
kiespijntândpien
kiezenkiēze
kijk daarkiek daor
kijkenkiēke / oeëge
kijkgaatjeloērgetje
kijvensmaele
kikker / kikvorskikvors / kikmaow / kikmáw / kwekvors
kikkervisjedikkop / dikköpke
kil / kilachtigschoēvereg
kindkiend
kind van 5 -10snótaap / snótmenneke / snótpiemel / mádje / klötje
kinderen (groep -)klaenvolk / jònge / blage
kinds zijndeverdutseld
kinkhoestkwojjen hoest
kipkiep / hen / tuūt
kippeëituūtej
kippenhokkiepeköj / henneköj / tūteköj
kippenstokhort
klaarklaor / verreg / spits
klaarspelenscháffe
klapflaer / vaeg / wáp
klap / slagkláp
klap gevenvaeme / wáppe / watse
klaverklieëver
kledenkleeje / ándoēn / ántrekke / ántūge
kleden (niet passend -)ándoedele / ántoddele
kleedklieëd
kleermakerklieërmaeker / sneejer
kleermakersateliersneejereej
kleiklej
kleinklaen / mietereg
klein beetjesniertske
kleine kinderenklaenvolk
kleinigheidtierelietje / vliēgescheet
kleinkindkiendskiend
kleren (binnenste buiten aan)krángs um
kleren vernielenverroepzákke
kletsentäöte / zwetse / tatere / täöte
kletsen (gezellig -)kletse / klásjenieëre
kletsen zonder inhoudwazele
kletskousklétsbòks
kletsmajoorkletsmejoeër / âlde zoēs / wâswief
kletsmondtater
kletsnatkliedernat / zaeknat / stoontnat
kletswijffloēter / floets / täöt
kleuterbòksemenneke
kleuterschoolbewaarschól / kákschól
kleverige vloeistofslaever
klimmenklimme
klimopkroepgruūn, wintergruūn
kloekstaolt
klokhuiskroeës
klompklòmp / kloomp
klont aardekluutaerd
kloosterklaoster
kloppend trillentriēzele
kluts ( de – kwijt zijn)‘r van áf zien
knagende pijngreespien, zaagpien
knapzakpoekel
knedenknaeje
kneuzenkwejjere
kneuzingbluts
kniekneej
knieholtehes
knijpenkniepe / niepe
knikkerbikkel
knikkerenbikkele
knikkerkuiltjebikkelkuleke / lötske
knikkerzakbikkelzák
knipogenuuëgske kniepe
knipperen met de oogledenplimpe
knoeienknòddele / bratse / knoddele / vetdelle
knoeien (bij het eten)slábbe, zolvere
knoflookknòfloeëk
knolruūb
knolraapstekruūb
knolselderijknolseldereej
knoopknoeëp
knoop (- in een touw / veter)knöp
knorrepotgreesbaer
knot garenknot gare / streen
knot garenstreen
knot harenvròng
knuffelenfoemele / knoēvele
knuppelknuppel / knippel
knutselenfiespernölle / frotte
koeienmarktbieëstemernt
koekkoēk
koekjemöpke / pletske
koekje (droog -)maelkuukske / watermöpke
koelkoēl
koelenkoele
koelkastieskâs(-t)
koffervlies
koffiekoffie
koffie (slappe -)kruujerskoffie
koffie zettenkoffie make
koffiedikkoffiedrats / drats
koffiezeefjezeejke
kogelgewrichtgenik
kokenkoke
kokhalzenkäöke
kolengruiskolegruus
kolkslònt
koloniaaloeëstgenger
komkòm
komedieánstél
komenkòmme
komen (er aan -)‘r ánkòmme
komkommerkòmkòmmer
konijnkniēn
konijn (mannelijk -)remmel
konijn (vrouwelijk -)moēr
konijnengangknien(-t-)shool
koningkunning
koninginkunnegin
koningschietenkunningschiēte
koninkrijkkunninkriek
konkelenkònkele
koolkáppes
kool (steen-)kool
koolzuurhoudende drankkäökgrej / prikgrej
koopjeklaene koeëp
koorkoeër
kopbalkopbal
kopenkoeëpe
koperkoeëper / kuuëper
koperen blaasinstrumenttoēter
koperpoetspoetsplemaat
koperslagerblikslaeger
kopiekepie
kopjetas / köpke
koppel, paarspan
koppigköppeg / wers
koppigkrángs / wers
koppig zijn (van een paard)stens
kopvoornmeun
kopykepeej
kopzorgenkopzörg
korenkore
korfkaar
korst op wondkaorst / raof / roof
kort aangebondenkralaechteg / neuteleg / nuuëtelek / spinnörg / kortgeknöpt / hettenbliksem
kort mes met vast lemmetpluut
kortademigkortojjemeg / òp d’n ojjem hebbe / dempeg
kortafvlákáf / aevenáf
kortbijdoonbeej
korterbijnojjer
kortwiekenlewweke / wieke
korzelig / kregeligspinnörg
kosterkäöster
kostuumkestuum
koukelt / oeëzel / ozel
kou vattende klets te pákke kriēge / verkéld werre
koudkâld / oeëzel / ozel
koukleumkreemperd / ozelkoont / kreempkoont
koushoos
kousenbandbaendel
kozijndeurgeboont / deurstiel
kraaienkraeje
kraakbeenkraakbieën / knoers
kraanvogelskroeënekrane
krabbenkrábbe / kratse
krabben (door de kleding heen)schoebe
krabbetjeshowkes
kralensnoerkrallesnoēr
kramsloeëp
kregelignuuëtelek (zie ook kort aangebonden)
krengbieës(-t) / vaeg (helle-) / gemaen vrommes / nutte / spaecht / kenállie
krentenpruumkes
krentenbroodpruumkesweg / kreenteweg / krintemik
kreunenkume
kreupel lopenhòmpele
kriebelhoestkriemelhoest
kriegelkriemeleg
krijgenkriēge
krijgertjegrieperke
krijsenschriese
krimpenkreempe / raaje(-re)
krimpen (door uitdroging)raaje, raajere, verraaje
kringroonde
krolsrals
kromkroom
kromme benentákspuuët
kroonkroeën
kroonkurkdop
krootkroeët
kropgezwelkunningszieër
kruidengekruuje
kruidnagelkruunnagel
kruienkruuje
kruikkroek
kruimelkrumel
kruimelenkrumele
kruipenkroepe
kruisbeeldkruusliēvenhieër
kruisbesstekbaer
kruising van twee doorgaande wegenviērslág
kruit (buskruit)polver
kruiwagenkroewage
krul (haar-)krol
kuifkoēf
kuikenkuke
kuilkoel
kuitkoet
kuitloos beenstalbieën
kunnenkunne / vermeuge
kunstenmakerkunstemaeker
kurkstop
kusmuleke
kussenkusse
kussensloopkustiēk
kwaadkwaod
kwaad (pers. die snel – wordt)gifkral / gifschieter
kwaad (zeer -)gifteg
kwaad maken (iemand -)òp stáng jage
kwaad wordenkwaod werre
kwajongenströp
kwaken (eenden, ganzen)snaetere
kwalijknut
kwarkfläöterkieës
kwart maatverrel
kwartierketiēr
kwast, pluimpoēs
kwebbelensnebbele
kweekgraspäön(-e)
kwekenverbòwwe
kwiekfief
kwijldoekjezaeverlepke / speejduukske
kwijlenzaevere
kwijlerzaeverláp / zaeverzák
kwijtkwiet
Nederlands – Venrods
L
laaglaog
laag (niet hoog)lieëg
laagtezeenk
laarsstevel
laarzenknechtstevelknaecht
laatstlaest / vroegán / pas
laatstelaeste
lachenláche
ladderlieër
ladelaaj
lade in kasttrek(-laaj)
ladenlaaje
ladingwaaj
lage denneboompjesvliēgdenne
lagere schoolgroeëte schól
lamlaam
lammetjelemke / liemes
lamplámp
landlând
landloperlândluuëper / kruujer / schojjer
lang (niet kort)láng
lang geledenwiedhin
lang / allanglengs
langduriglaankwieleg
lange en dun mens / – boom / – plantspierling
langpootmuglángpoeët / glazewâsser
languitlánguut / láng(-e-)weg
langzaamlángsaam / lânsem
langzaam werkentaoze
langzame vrouwtaos
lanspiēk
lantaarnpaalluchtepaol / lântaernpaol
lanterfantenzwânze
larieKul / kwats / kwazel
larve v.e. libelspròk
lastig gedoelâsteg gedeuns / gedoej
latenlaote
laten begaanlaote begaon
LaurentiusLávvraens
lawaailewejt
lawaai makenlewejtschöppe
leedlieëd
leeftijdlaeftied
leegleeg
leeglopenvleugele
leemlieëm
leep, linkplat
leerlaer
leesmislaezende mis
leeuwlew
leeuwebekjeslufke
lefkoeraas(-j)
leggenlegge
legplankscháp
leidselkárlejs
lekkenlekke
lelijklellek / nut
lelijkerd / viezerikléllekerd / smérláp
lemen vloer (waarop gedorst werd)schuurdén
lenenlieëne
lengtelengt
lentevroegjaor
lepellepel
leraarlieëraar
lerenlieëre
leugenaarliēgeláp
leugenaarsterliēgtés
leukleuk
leuninglunning
leunstoelpróst / zörg
leurenmernte / schojje
levenlaeve
levendiglaevendeg / lebéndeg
levensgevaarlijklaevesgevaorlek
levensgrootlaevesgroeët
levenskrachttòcht
leverlaever
lezenlaeze
lezinglaezing
libelglazesneejer / glazemaeker
libellarvespròk
lichtlich(-t)
lichthel
licht (niet zwaar)lich(-t)
lichtgeraaktkriemeleg
liedlied / mòpke
lief doenfielewaaje / femele
liefjesnutentuūt
liegenliēge
lieveheersbeestjeòzze liēvenhieërsbieësje / sliēvenhieërbieësje
lieverliever
liggenligge
lijdenlieje
lijflief
lijkliek
lijkenlieke / stale
lijken opstale òp
lijmliem / plek
lijmenlieme
lijnenliene
lijnolielaezendenòllie
lijntrekkerschaefloeëper
lijsterbesliesterkral
likdoorneksteroeëg
likkenlekke
Limburgse kaassteenkkieës
limonade (met koolzuur)käökwater
limonade siroopánmaak
lintjeli(-t-)s
lisdoddelaampepoetser / tròmmelslaeger
loeien (koe)bäöke
loeien (van de wind)hoēze
loerderspienzer
lofprijzend spreken(be-)stute
lokkenfaeste
loljen
lolbroekflábbedeejes
lomplòmp
lomp, breedschavaak
lomp, dik persoonstalpaerd
lompe onbehouwen manvár
lompe, grote voetenstalpuuët
lompenkoopmantoddekremmer
lonenloeëne
longontstekingbezetting
loodloeëd
loodsschop / loeëds
loofloeëf
loom, luiváds
loonloeën
loop (naar de pomp -)lópt nór de poomp / gót toch hin
lopenloeëpe
lopen ( op een drafje -)loeëpe òp ’n drefke
lopen (doelloos -)roondwáppere
lopen (hard-)hárdloeëpe / kettere
lopen (mank-)hòmpele
lopen (met korte pasjes -)stiefele
lopen (met wiegende heupen)schòddere
lopen (op omgespit land -)traeje
lortod / femmel
losboldölles
losbrekenlosbraeke
loterijloeëtereej
lovenbestute
luchtlòcht
luchtballonlòchtmechoechel
luciferstriekhaolt / zwaevelstekske / strieker / striekhäöltje
lucifersdooszwaeveldoeës
luivoel
luidenluuje / peempe
luiden (het – van de kerkklok)luuje
luiden (van kleine kerkklok)pimpe
luierkienderdoēk / pisdoēk / schietdoēk / wiendel
luierenvoeleke
luikloek
Luikse marktschoemelmernt
luilakvoelek
luisluus
luisterenluustere
luiwagenschrubber
lukkenlukke
lummelströp, zwâns
lunapark (kermisattractie)sjimmie
lupinevullepien
lurkenlörke
lusteloosuut zienen doēn zien / kweps
lusteloosheidmismoēd
luxeluuks / aoverdaod
Nederlands – Venrods
M
maagmaag
maaienmaeje / áfdoēn
maanmaon
maandmónd
maandagmóndág
maandag (op -)smóndágs
maandagavond (op -)smòndágsaoves / mòndággenaovend
maandagmiddag (op -)smòndágsmiddegs / mòndággemiddeg
maandagmorgen (op -)smóndágsmaerges / móndággemaerge
maartmárt
macaronimekronie
machinemesjien
machtigmáchtig
mademaaj
madeliefjewejbluumke / maelzödje
magersmaal / iēl
magerschrieëpel, brats
mager persoonschraol(-e) / schrieëpel(-e)
magneettrekstaol
mak, tamzeeg
makenmake
malsgelp
man (algemeen)kél
man (echtgenoot)meens
man (erg oude -)âlde kél / guūl
man (goede)sies
mandmând
maniermeniēr / stiel / trânt / wiēs
manier van levenlaevestrânt
mank lopenhòmpele
mankerenfaele
mannenmânskéls / mânsluuj / mânsvolk
mannetjes diermenneke
manwijfhaajbaaj
mare / berichttient
marechausseeschândaerm
Maria VisitatieMaria Ziep
marktmernt
marokijnturkslaer
marskramerkörver / kremmer / krieëmer
martelaarmártelaar
martelenmártele
maskerbòmbákkes / mòmbákkes
medaillemedállie / plák / vetlaere
medicijnmiddesien / millesien
meemit
meegemaaktmitgemákt
meelmael
meelwormmeel
meelzakgebekzák
meermieër
meerderemieërdere
meerderheidmieërderhejd
meerderjarigmieërderjörreg
meesjouwen / meezeulenmitzäöle
meest (‘t -)maest (‘t -)
meestalduksentied
meestemaeste
meestermaester
meikevermulder
meineedvâlsen ieëd
meisjemegje
meizoentjemejbluumke
mekaarmekaar
meldeschietmeld
melkroeëme
melk (v.d. zeug)sok
melkbusmelktäöt
melkbusdekseltäötendek
melkenmelke
melkfabriekfuūs
melkkannetjeroeëmekenneke
melkknechtzwejtser
melktandjememmetaendje
melodiewiēs
menme
menenmaene
menigtestoeët
meningmaening
mensmeens
menstruatieperiodeverândering
mepflaer / vaeg / wáp / wats
meppenvaege / wáppe / watse / flaere
merelmerling
merkteken (met de voet gemaakt)voētslòf
merriemaer
merrie-veulenmaer-vulle
mesmes
mes (sikkelvormig -)zich(-t)
mestmis(-t)
mesthoopmis(-t-)hoeëp
metmit
meteengeliek / drek / stik / mit / òp slág
metenmaete
meter (doopgetuige)gäöl
metgezeltrabânt
meukmojjek
middagmiddeg
middagdutje doennoēre hâlde
mierzekdempel
mierzoetmiērzuūt / iemeleg zuūt
mijmeej
mijnmien / miene(-n)
mijnheermesjeu
minderwaardignie veul soeps
minderwaardig / tegenvallendnie veul soeps / naadje pet
mirletontoēter
miskraamòpslág
mismoedig zijnmismoejeg zien
mismoedigheidaermzin
mispuntstuk verdriēt
misschien, mogelijkschiens, smöls
misserflatser
misstapfaeler
misstap makenvertraeje
mistdaom / moek / mòt
mistig weermoekwaer
mistige luchtmòtlòcht
mitsbezwiēges / des
moddersliek / drek
modemoeëde
modernneejerwets
moemuuj
moe (door en door -)kòtsmuuj
moedmoēd
moedkoeraas(-j)
moedermoēder / moet / mojjer
moedermelkzòg
moeitemoejt
moeraszoomp
moerassigzòmpeg / moēraechteg
moet je hem zienkiēk ‘m
moetenmòtte
mogelijkmeugelek
mogenmeuge
mokervoes(-t-)hamer / vörhamer
mokkenknaoje
molmoetwörm / moeltwörm
molenmeule
mompelenbroebele
mond (algemeen)moond / kwavel / laajklep
mond (vrouw/meisje)snebbel / snepper
mondorgelmonika
mondvechtenkaeke
mooimoj / schón
mooipraterkoontekroeper / stroeëplekker
mop / grapmop / bák
mopperenknaoje / smaele
morgenssmaerges
morrelenfoēzele
morsdoekjezaeverlepke
morsdoodmoesdoeëd
morsenbratse / slábbe
mot (nachtvlinder)beduul / peduul
motregenmiēzel / ziebel
motregenenmiēzele / smiēzele / smoēzele
mugmug
muggenzifterpinteneuker
muismoēs
muisjes (beleg met -)muūskes (belét mit -)
muskormus, korrezejker
muurmuūr
muziekmeziek
muziekkapel met carnavaljoekskepél / blaoskoompeneej
Nederlands – Venrods
N
nanao / nó
na elkaarnó mekaar
naadnaod
naaiennaeje
naaien (op een naaimachine)toerele
naaktnáks
naaldnóld
naarnor
naastnevve / bezieje(-s) / naeve
naast elkaarnevvenén
naaste buurdònste naober
nabijdoon
nachtnaach(-t)
nachtjaponnaach(-t-)pòn
nachtponbedják
nachtvlinderbéduul
nadatnódat
nadeelnaodieël
naderdònder / nojjer
naderhand / nadiennodderhând / látternao
nageboorte (bij vee)legter
nagloeienläöje
napluizenzeumere
narcispósbloem
narcotiserenwegmake
narigheidnojjeghejd
natnat
nattigheidnatteghejd
natuurlijknetuūrlek
nauw / engnáw / krempel
nauwelijks / ampernáwweleks / ámpel / kwellek
nauwkeuriggenaow
nauwkeurig (zeer)haargenaow
navelnavel
navel (van de mens)schruūfke
nazoekensnubbele
Nederlanders (boven rivieren)Hollânders
neenieë
neefnaef
neerlaten, zakkenumlieëg doēn
negerendstárlings
nemenneme
nergensnörges
nestbòcht
nest (het bed)naest / bòcht
nestje bouwennaeste(-le) / bòchte
neusneus
neus (opvallende -)koker
neus snuitensnūve
neveldaom / moek
nevelige luchtmòtlòcht
niemandniemes / gen(-ne) meens
nietnie
niet betalen / niet voldoenverbliēve
niet geringtuchteg
niet meernie mér
niet te pas komendat geft ‘t nie
niet uitvoerenverbliēve
nieteminallével
nietigmietereg
nietigheidmuggescheet
niets uitvoerenvoeleke
niets / niemandalgén fläöt / gén toēt
nietsnutláplender / lápzwâns / voelék(-erd)
nietsnuttenschaefloeëpe
nieuwneej
nieuweneeje
nieuwe modeneejmoeëdes
nieuwjaarneejjaor
nieuwsneejs
nieuwsgierigneejsgiēreg
nieuwsgierig iemandneejsgiēregenaap
niezenniēze
nijdkif
nijdiggifteg
nijptangnieptang
nippertjenipperke
nippertjesnippenörke
nisbusbūzegat
nodignuuëdeg / vandoēn
noemennume / noeme
noest in houtnoes(-t) / kwâs(-t)
nognog
nogalsiemelek / ziemelek
nokbalknóld
nonnòn / begien
nonsensgewazel / kwazel
noodnoeëd
noodgedwongenschânderweeg
nooitnoeët(-s)
nootmuskaatbeschaot(-noot)
norkötje
norse ventgreker / greek
notenmuskaatnotenbeschaot
nozemhánnik
nunòw
nu en dannòw en dan
nudismenáks gedoej
nurksvlákáf / aevenáf
Nederlands – Venrods
O
oao(-h)
o jaao(-h) jao
o weeaowwieë
officieroffesiēr
ofschoonschóns
ogenoeëge / döp
ogenblikoeëgenblik
olieòllie
olifantòlliefant
olijfolieboeëmòllie
olijkkiebeg / oeleg
omum
om de beurtumstebeurt
omdatumdat
omheinenumpäöle / umtune
omhelzenumaerme
omhoogumhoeëg
omkeren / omrollen (om drogingsproces te bevorderen)waene
omkledenumkleeje / umtrekke
omkopenbestaeke
omlaagumlieëg
omploegenumbòwwe
omruilenumtuse
omslaanumslaon
omslachtigheidámbras
omslag (van een boek)káppetunie
omslag (van een broek)plint
omslagboorbaorsboor
omslagdoekpellerien / nuzzik
omstandighedenumstende
omstreeks / omtrentoontrint
omtrekroondum
omtuimelenumkeukele
omvouwenumvaaje
omwroetenumdábbe
onaangedaan / onbewogenkâldweg
onaardig zijnlellek doēn
onbehouwen dollen / stoeienwäölese
onbeschaafdònbesnut
onbeschadigdengel / gieëf
onbetekenendvuraeveveul
onbruikbaar makenverkámmezäöle / verkloeëte
onderònder / oonder
ondergedompeldmoesoonder
ondergoedoondergrej
onderhandwiel
onderleggerunderlegger / oonderlegger
ondermelkfietsemelk / fuūs
onderspittenònderspaaje / umwaerke
ondersteunderst / oonderst
ondersteunenstiepere
ondertussenámpassânt / oonderwiel / ientusse
ondervindenòpdoēn
onderwegònderweges
onderwerpònderwaerp
onderwijsònderwiēs
onderzettertjetreefke
ondeugendstolt / trabant
ondiepdraeg
onduidelijk pratenprazele
oneerlijk spelenfoētele
oneerlijke spelerfoētelkloeët
oneffenhedenbroebels
oneffenheid (kant)braom
onevenònaeve / oomp
ongebonden zijnvreejhof hebbe
ongeduldig trappelentrámpele
ongelegenònpâs
ongemaktoemel
ongenoodòngenuuëjd / òngenöd
ongeveeròngevaer / bekânts / oontreent / zegges
ongewoonareg / oongewend
onhandig bewegenschravele
onhandig doenhámpele
onhandig gedoekloeëte
onhandig gedoegehámpel
onheilspellende luchtschòwlòcht
onherstelbaar verknoeien / beschadigenverroepzákke
onkruiddrek
onkruidrijkdrekkeg
onlangslaest / erlángs / kortswiel / toe(-w-)laest / vroegán
onmiddellijkstik / áchterén / geliek mit / mit / mit passânt / aachterweges / stónsvoets / òp
stip en sprung
onnozelònnuuëzel
onnozel meisje, vrouwsuuëske
onnozelehannes / oēles
onrust stokenòpstoeke
onrustig slapenònräösteg slaope / wūle
onsoons / òs
ons (gewicht)oons
onsamenhangend sprekenprazele / wazele
ontbijtmaergekoffie
ontbijtkoekbaerespek
ontgrendelenoopslute
ontschorsenáfblekke
ontspannenvertraeje
ontstemd zijnde ju(-uj) ien hebbe / kroom zin hebbe
ontzettendkriemenieëleg / ònmundeg
onverschilligvur aeveveul
onverzorgdònverzörgd
onweersbuihòmmelschoēr / dònderschoēr
onweersvliegjehòmmelbieësje
onwelòngâns
onwerenhòmmele
onweren (op afstand)doebele
onzeòzze(-n) / òs
onzeker klauterenschravele
onzinkwats / wazel / prazel / kul / kwazel
onzin uitkramenâlde bette / âlde fiepe
onzinnige praatgewazel / schaele wazel
oogoeëg
oogklep (van een paard)scherláp
oogstoeëgs(-t) / bòw
oogsten van fruitáfdoēn
oogvuilkod
oogwenkhergeziēn / hòwmòw
ooitoeët(-s) / aensláng / mit kiēres
ookok / evvel
ook nietok nie
ook nogok nog
oomoeëme
ooroeër
oorkondeoeërkònde
oorsmeeroeërsmâlt
oorveegwats / wáp / kláp
oorvijg gevenwatse / wáppe
oorwormoeërwörm
oostenoeëste
Oost-Indische kersluuëperke
op elkaaròp-én
op en neer lopenriēme
op staande voetòp stip en sprung
op stap gaanjatse
op voorhandves(-t)
opbodgeldhuuëggeld
opbrengen / opleverenuutdoēn
opdragenverordenieëre
opeensòpaens / ienaens / paaf
openope
opgaveòpgaaf
opgedroogd neusvuilkaoj / wolf
opgeruimd / klaarvan kânt
opgescheeptángemákt
opgestapelde hoopstieper
ophemelenbestute / moeke
ophitsen(òp-)stòke / òpstoeke / ánhisse
ophogenòphuuëge
ophoudenuutschejje / òphâlde
opjagenjöttere / òpwiekse
opjuttenòphäöje / òpstánge / stoeke
opklarenrape
opkrikken met een domme krachtwiene
opkwekengroeët trekke
oplettendheidkuneghejd
oplichtenbetoepe
opmakenòpdoēn
opnaaienòpnaeje
opnieuwòp(-per-)neej(-t)
opplooienòpfreunsele
oprakelenòppoerke
oprijlaanòpvaart
oproepenòptròmme
opruien / opjuttensteuke / voēre
opruimenònder de vuūt uut waerke
opscheppenòpschöppe / snoēve / òpsneeje
opscheppergroeëtmoel / kwikbil / òpschöpper / snoēver / stuter / zwetsbuūl
opschepperijgezwiet
opschietenvurránmake
opschietenòpschiēte /  plákke / poeët án speule / vurránmake
opschieten (met elkaar -)mekaar verstaon
opschrijvenòpschriēve
opsluitingperson
opspelenspòchte
opstapelenòpkegele
opstapsteuntip
opstotenòpstoeëte
optastenòpdieke / stelpe
opvallenuuëge
opvouwenòpvaaje
opwindenòpdraeje
opzettelijkvanspres
opzijòpziej
orgelörgel
oudâld
oudeâlde
oude vrijsterâlde fioeël
oude wijvenpraat / bakerpraatwiēver-ivvangillie
ouderâlder / elder
ouderdomâlderdòm / âlder
oudersâlders / elders
ouderwetsâlderwets / âldmoeëdes / prukereg
overovver /aover
overal heenaoveral hin / van hot nór her
overblijvenraeste
overeenovverén /ovverieën
overgietenaovergiēte
overhaastschielek
overhaastighorteg
overheersendòmmenieëre
overhoop zettenspòchte
overigenswieders / wiedhin
overkantaoverkânt
overleggenrikraoje
overlijdensregisterdójjeboēk
OverloonLoeën
overloopgreppelschutgraaf
overrijpsnòtriep / knatsriep
overstuurovverstuūr
overtuigenovvertūge
OyenUuëje
Nederlands – Venrods
P
paaienmoeke / fleddere / smejchele
paalpaol
paar, koppelspan
paardpaerd
paard en wagengespan / gevaer
paardebloemperdsbloem / gânzetòng
paardebloemen (- verzamelen)platte staeke
paardenstaartperdsstárt
paardenvijgperdskeutel
PaaseiPós-ej
pachtboerderijpaachthof
padpad
paddestoelpaddestoēl
pak slaagsmaer / pák rámmel / preugel
pak slaag gevenáfsmaere / verkámmezäöle / betrekke / paere / preugele
pakhuisspieker
pakkensnutte
pakken / nemenpákke
palingpaoling
palmtak(- ken) (opgetuigde -)palmhäöltje
panharingbraojherring
pannelap(-je)ties(-ke)
pantoffelpantoefel
pantoffelplantjeslaopmutske
papierpepiēr
papieren zakpepiēre zák
pardoesienaens / òpaens
parelhoenpoelepetaat
parfumlekkerruuk
partijsmoek
partij (inhoud)slág
pastraej
PasenPósse
passen (bij elkaar -)beej mekaar pâsse
passeren (laten -)vurbeej laote / passieëre
pastoorpestoeër
pauzerenpoeës hâlde, poeëze
pechmalläör
peerpaer
peetoompaetoeëm(-e) / paeter
peettantepaettânt(-e) / maeter / gäöl
pektár
peluwpulling
penaltypenântie
peperpaeper
perceelplák
persenparse
persend strijkenbūgele
personen (- van minder klasse)persoeën van minder kòmáf
persoonpersoeën
persoon (- van grote omvang)kámmeleuter
persoon (- van niks)lápzwâns
persoon (futloos / onbenullig -)zódzák / zâltzák
persoon (gehaaid -)gewikste
persoon (geslepen -)linkmiechel
persoon (kieskeurig etend -)lekmoel
persoon (klein -)ònderdurke
persoon (lang -)láng aend
persoon (lomp- / zwaar -)stalpaerd
persoon (lui -)luien bieëst / slojdobbel / voelek
persoon (mager -)snieërkerd / smierkes
persoon (nors -)greek / greker / greekbaer
persoon (onbenullig -)möp
persoon (onbetrouwbaar -)piezewiet / batjákker
persoon (sluw -)lieëpe
persoon (vals -)foētelkloeët
persoon die dom praatwáwwelkuup
persoon die treuzelttrekplaoster
persoonlijkpersoeënlek
pertinentgaar
perzikspiers / pierek
pest (de – in hebben)greke
pestenkoejenieëre
pestkopsares
petkieps
petroleumbrònòllie, steenk-òllie
petroleumblikòllietäöt
peukjestoemel
peulenschelertjes
peuteren, pulkenpoereke
pijnpien / wieë
pijn doenwieë doēn
pijppiēp / neuswaermer
pikdonkerpikke duuster / zákken(-d) duuster
pikkedonkerzákkendduuster
pimpelmeesbeejevraeter
pindaòllienutje
pingelaarprengel
pissebedkeldervaerke
pitstieën / pit / kaer
pittigkiebeg
pittig (van smaak)krebbeg
plaagplaog
plaats, plekstaej
plaatwerkerblikslaeger
plafondplefòn
plagros
plagenplaoge / netse
plakkenplekke
plassenpisse
plat treden grondántraeje
platzakknoeks / kedöl / keps
platzak zijngénne caent òp de ribbe hebbe
plavuisplevuūs
plechtigstaats
pleisterpliester
pletrolwel
pletten met een pletrolwelle
plezierjen
ploegploeg / aerdgetow
ploegenbòwwe
ploeterenvrūte / plare / piezákke
plooiploj
plooienplojje
plotselingienaens / òpaens / paaf / roets
pluim / kwastpoēs
plukkenplukke
pochensnoēve
podiumverhoeëg
poel / plaspoēl
poetsen / schoonmakenvreejdág hâlde
pof (op de – kopen)pòf (òp de pòf wat koeëpe)
polachtig bosjetosaechteg
politiepliesie
pollepelschöplepel
polsgewrichtpaolsgeleng
pompoenvruchtbròmkáppes
pondpoond
pookpoeëk / raokeliēzer
poortport / vaore
poosstoeët, wiel
pootpoeët
pootaardappelpootaerpel / peuter
pootlijnhoflient
poreuze bouwsteenzwemstieën
portemonneeportemeneej / knip
postbodepaosbooj / briēvendraeger
postduifpaosdoēf
potenpote
potloodpotloeëd
praal / prachtschónneghejd
praatpraot
praat (aan de – houden)praot (án de – hâlde)
praatgrage vrouwsnebbel
praatjesmakergrótmoel / moelemaeker
prakkiserenprákkezieëre / prákkedaenke
pratenpraote
praten (druk -)snebbele / tatere
praten / keuvelenklásjenieëre / boeëme
preciespersiēs / krek / genáw / náw
precies hetzelfdeenderlaens
preekpreek
preekstoelprikstoēl
prekenpattersállieje
presterenuutrichte / uutzette
pretschik / jén
prevelenprazele
prijspries
prijzenpriēze / (be-)stute
prijzigmöppeg
prikkeldraadpindraod / pikdraod
princesseboontjesBraekbäöntjes / knápbäöntjes / slaajbäöntjes / struukskesboeëne
proberenprebieëre
problemen veroorzakenkloeëtereej veroeërzake
processiepresessie
proces-verbaalpreses/ perses
proevenprūve
proficiatperfisiejat
profijtprefiet
profiterenbegaaje
profiteurbergerláp
pronkboonbläöjer
pronkengeure / spiēgele
proppenschieterknápbus
propvoláfgelaaje
protesterenáppelieëre / spòchte
provocerend met iets schermenschermesieëre
pruikpruuk
pruimproem
prulknoemel / femmel
prutsenkloeëte / knòmmele / knoemele / tròntele / piele / fiespernölle / frotte / doedele /
klojje
prutserdoedeler / frotter / klojjer / pieler
puberherfshaan
puistbroebel
puistjepuusje
pulken, peuterenpoereke
punttòmp
puntjetippelke
purperpörper
pusknoej / meterrie
Nederlands – Venrods
R
raadraod
raap / knolruūb
raapoliezūtenòllie
raar / gekareg / máf
raatroot
radrad
rad van avontuurrad van ávventuur
radenraoje
radicaalrattekaal
radijsrediēs
rafelfetsel
ragebolspinnejaeger
rakelenraokele
rakelingsscherlings
rakkerbatjakker / batraaf / strabânter
ramingslág
rammel (pak -)preugel / smaer
rammel / slaagzwaens
rammelaar (mnl. haas/konijn)remmel
randrând
ranksnas
ranselenpreugele
raspriēf(-ke)
raspenriēve
ratelenhoerele
ravottenströjnze
razendraozend
reactiebedrág
recht (niet krom)raech(-t)
recht vooruitgraoduut
rechtbankraech(-t-)baank
rechthoekige steekschopspieker
redelijkrillek
redenreeje
redetwistenvrejgele
reeks / rijreej / sliērt
reepjefriemel / snitsel
regelmatiggedureg
regenraegen
regenbuiraegenbuuj / schoēr
regenenraegene
regenen (aanhoudend zacht -)miēzele / smiēzele / smoēzele / ziebele
regenwormraegenwörm / daowpier / daowwörm
reine clauderingelloeët
reinigenschónne
rekfoek
rekel / lummelzwâns
rekenenraekene
rekeningraekening
rekken / ruimer wordenuutloddere / wieje
rekruutpiejot
repliek gevensnoēve / snūve
restklats / ort
reumatiekrimmetiek / rummetiek
reuzelwit vet
ribrib
ribbelroebel
richting / verlengdegeleng
riekriēk
riemriēm
rietmeesbaardmenneke
rijdenreeje
rijden (doelloos -)roondreeje
rijden (met de bus / kar -)vare
rijgensnūre
rijk (die zich – voordoet)kaaljekker
rijkdomriekdòm
rijpriep
rijpaardluukspaerd
rijpenmojjeke
rijstries(-t)
rijzelenraeze
rillenrazele
rillenrazele / riejere
rillen van afkeerschūvere
rillen van de koubibbele
rillen van koortsriēre
rillerigschoēvereg
rilt (iemand die -)razelaer
rimpel (als versiering)froēs / froēzel
rimpel(- s) in gezichtfrunsel / froonsel
rimpel / vouwvaaj
ringring
rioolrioeël
riskante daad / gokwaog
ritnaaldschietwörm
ritssluitingtreksluting
roddelenblaaje / floētere
roddeltanteblaaj / blaajwief / floēter / floets
rode koolrojjekoeël / rojje káppes
rodekool (gekookt)roeëdmoes
roepenroēpe
roerenrūre
roggebroodzwartbroeëd
rokenroeëke
roken (van tabak)feempe / smoeëke / pave
rollendölle
rommelbòcht / knâster
rommelen(án-)ròmmele
rompslompdallas / revássie
rond glurenspienze
rond omroondtelum / roondtum
ronddraaienwörvele
ronddraaien om eigen asdriēzele
ronddwalenströjnze
rondkuierenroondpaotere
rondsluipen / struinenschūpe
rondsnuffelenschoelroompe
rondvertellenuutblaaje
roodroeëd
rood hoofdrojje káppes
roodachtigroeëdaechteg / ródseg
roofvogelstótvogel
rooienuutdoēn
rookroeëk
rookvleesruuëkvlaes
rookwarensmoeëkes
roomboterroeëmbòtter / goejbòtter
roosroeës
roosterräöster
roosterenräöstere
rot, bedorvenvoel
rotenroeëte
rotzakneetoeër
rotzooi van kwaliteitbòcht
rotzooi, rommeligtoddekraom
rouwbriefrowbriēf
rovenroeëve
royaalriēvig
rozeraos
rozenkransbidvròns / naoster / näösterke
rozenkrans biddensnoēre
rozijnenbroodrezienemik / krintemik / pruumkesweg
rubberoiddáklaer
rubberslangrubbersláng
rugrug / márs / poekel
ruggengraatruggegraot
rugzakrugzák
ruienräöje / rūzele
ruien (veren)vervaere
ruikenruke
ruilenkoētele / tuse
ruimwiej
ruimer / verderwieër
ruimteruumte
ruïnebrats / krák
ruitruut
rupsroeps
rust (met – laten)räös(-t) (mit – laote) / ien zien weze laote
rustenpoeës hâlde / poeëze
ruwvrieëd / vrieëj
ruw neergooiennérmietere
ruzierūzie
ruziezoeker / dwarsliggervreggeler
Nederlands – Venrods
S
‘s wintersswinters
’s avondssaoves
’s middagssmiddegs
sabbelenzoebele
Sainte Remy stoofpeerwinterklots
salarisloeën / gehâld
saliekruidzelf
samendrukkenánpárse
sarrenkoejenieëre
saus met uienloeëkesows
schaal (dop / schil)schaal
schaal (schotel)schaol
schaapschaop
schaarschieër
schadeschaaj
schadelijke insectenschaajlek gediert / òngediert / òngesiefer
schaduw / schichtschiem
schakelschalm
schalksstrabant
schamelschemmel
schandeschând
schapbrit
scharenslijperschieëresliep
scharnierschá(-r-)niēr / sche(-r-)niēre
schat / liefjesnutentuūt
schattingslág
scheefschaef / schieps / wiens / wiewow
scheef (uit het lood)schiks
scheef gezakthalf elf
scheef / scheluwschieps / wiens / wiewow
scheef / schuin / tapsschieps
scheelschael
scheer je wegmákt dá’che weg kòmt
scheidingssteenschejkej
scheldenschelde
schelen (in afstand)schówwe
schelen / uitmakennotse
schelmachtigschaveriereg
schelmenstreekstrapats
schemeringvalaovend
schenkenschaenke
schenken (bij het leven)verdoēn
scherenschaere
scherfschaerf
scherp (van smaak)krebbeg
scherp mesjevliem
scheur / spleetspâlt
scheut / spruitschòt
schietenschiēte
schieten (met buskruit)pave
schijnenschiene
schijtenschiete
schilschel
schillen (doppen / pellen)schelle
schillen (schelen / uitmaken)schille
schilverschielver
schilvershotsels / vlieme
schimmelkaom
schimpenáfgaeve
schipschip
schoeiselvoētgetuug
schoenschoēn
schoenborstelwiksborsel
schoenlepelschoēntrekker
schoenmakerschoester / schoēnma(-e-)ker
schoensmeerschoēnsmaer / schoēnwiks / wiks
schoensmeerdooswiksdoeës
schoenveterschoēnriēm
schoffelschoefel
schofterig persoonvilt
schokkenhotse
schommelräöj
schommelenschòmmele / räöje
schoofbössel
schooierschojjer
schoolschól
schoolkindschólblaag
schoonschón / proeëper / zūver
schoon goed aantrekkenverschónne
schoonmaken (opnieuw)òpschónne
schoonmaken (poetsen)vreejdág hâlde
schoonzusterzwieëgster
schoorsteenschorstieën / schow
schoorsteenmantelschowmântel
schootslup
schop (kolen -)schoēp
schoppen / trappenschöppe
schorhés
schoren / stuttenschaore / stiepe
schorriemorrieschemoelie
schortschólk / schortel
schot (van kar)brit
schotelschòttel
schraalschraol / schrieëpel
schrammetjeschrömke / schremke
schransenschrânse
schreeuwenkwaeke / schriese
schrijvenschriēve
schrikâlterrázzie
schrikdraadstoekdraod
schrobbenschròbbe
schroefschroēf
schroefboutbowt / baolt
schroeienschräöje / sniērke
schrokopsloeker
schuddenschudde / schòkkele
schudkontjeschòddervötje
schuifdeurporte-briezeedeur
schuilhuttuurhut
schuimschoem / broēs / broesem
schuinschuun(-s) / schaef
schuivenschūve
schuiven (op een stoel)schravele
schuldschuld
schuren (zich)schábbe / schòbbe
schurft (bij mensen)krets
schurft (bij schapen)ruūg
schuurschop
schuurpapierschoērpépier
schuwkopschòw
schuwenschòwwe
schuwheidschòwweghejd
secuurpresiēs / persiēs
secuur ( erg – zijn)pinteneukerig (aerg – zien)
sedertsindert
seringkruunnagel
sierkleedjedekske
sigaarneuswaermer
sigarenmakersegarefriemeler
sigaretsegret
sikkelzich(-t)
sinaasappeláppel(-e-)sien
sinds / sedertsindert / sedert
sinterklaasgebakboekkél / boekman / kreentekél
sipuuëj
sirenes (klinken van -)toēte
sjofel persoonsjáppie
sjouwenzäöle
slaslaaj
slaagzwaens
slaag (pak – geven)áfsmaere / betrekke
slaag gevenáfsmaere / deksele / gespele / preugele / snäöje / troēve / vaeme
slaanflaere / howwe / paere / slaon
slaan (in elkaar -)áfhòwwe
slaapslaop
slachtafvalgesleuns
slachtensláchte
slagslág
slag / klapflaer
slagerslechter
slagerijslechtereej
slakslek
slanksnas
slaplámmenäöjeg / lens / kweps
slap gevalgessekoēk
slapenslaope
slappe/slechte koffiekruujerskoffie
slechtslaecht
slecht gemutstneuteleg
slechte kwaliteitbòcht / tuug
sledesleej
sleedoornslieën
slenterenvleugele
slijksliek
slijpensliepe
slijtageslietaazje / sliet / (ver-)slieët
slimslim / gewikst
slip van het hemdhimdslup
slipjaskoetentikker
slobberigfloddereg
slok / dronkslòk
slokopvraetbaer
slome duikelaarslojdobbel
sloopkustiēk
slootsloeët / graaf
slordigslorseg
slordig dragen (kleding, schoeisel)sloebere
slordig in elkaar naaientrotte
slordig met geld omgaanverbratse
slordige manvájjer
slordige vrouwsloeër
slot (van deur)slot / knip
sluikhaarpeemhäör
sluimerenule
sluitenslute
sluiting (met klos)wörvel
slurpenzolvere
sluwslòw
smakeloossmerreg / leps
smalsmaal
smal padsteeg
smal, dun persoonsmierkus
smalle opgeschoten lummelsniērkerd
smalle steeggats
smeersmaer
smeerboelsmerláppereej / vetzooj
smeerlap / viespeuksmerkanes / vetdél
smeulenläöje / zulte
smidsmid
smidsesmis
smijtensmiete
smoesuutmáksel / uutvlòcht / uutmaak
smokkelaarsmoekeler
smurrietoter
snaarsnaor
snatersnepper
sneer geventumpe
sneeuwsneej
sneeuwensneeje
sneeuwpopsneejkél
sneldrej / vlot
snelheid hebbensnäöje
snelpratervlotmoel
snijboonsneejboeën
snijdensneeje
snikkensnòttere
snippersnatsel
snoepsnolgrej
snoepensnolle
snoepersnoller/ snolbòks
snoepgoedsnolgrej
snoepjebábbelke
snoer van kralenkrallesnoēr
snoeren (in-)snalle
snotsnòt
snotjongensnòthánnek
snotneussnòtblaag/ snòtkuke
snotneus / lopende neussnòtkoker
snotterbelsnòttebél
snuffelenkerdiēze / schoemele / snubbeke
snufjefieteke
snuitsnuut
snuitensnūve
soepelgengeg
sokzok / strumf
sokophouderhozenbendel
soldaatsoldaot
sollenháffele / hopzákke
somssòms / sòmkieëres / sòmtieds / sòmwiels / maej / mit kieëres
sorteren, controleren (op kwaliteit)umzette
sorteren, controleren (op maat, soort)uutrape
spaakspaek
spadeschup
spanning verwerkenverwaerke
sparfienen dén
sparenfoeke
speekseljuddeliem / speej
speeksel (fluim)kwiel
speeksel / spuugjuddeplek / speej / zaever
speelgoedspeules
speentut
spekpannekoekknik
spelenspeule
spelen (rustig – met kind)poemele / pòngele / hopzákke
spelen met vuurtoontele
spenderenspenzieëre
sperzieboonsperjesboeën
spiegelspiēgel
spieren / bicepsspiērbal
spijbelenhekseschol hâlde
spijkerspieker
spinnewebspin(-ne-)gewaef
spiraalwörrem
spit in de rugkremmer
spitsmuisjeschettermuūske
spittenspaaje
spleetspâlt
splijten (door en door)kluuëve
splijten (niet door en door)kloeëve / spâlte
spoeden (heen-)spoeje (hin-)
spoelenspule
spokenspoeëke
spookspoeëk
spoorwegen‘t spoor
sport / trede (- van ladder)treej
sprakeloospaaf
spreeuwspraon
spreistikdeke
sprekenspraeke
spreken (om niet te – van)bezwieges
sprietspiēr
springenspringe
sprinkhaansprinkhánnek
spruitkoolsprute
spuitenspäöte
spuugzatkòtsmuuj
spuwenspeeje
staafdropsápstaaf
staalstaol
staanstaon
staartstárt / zwâns
stadstad
stafstaaf
stakkerozeler
stalstal
stamstám
stamppotpetázzie
standaardstender(-d)
standjerábblement
standje gevenuutbesseme
stangstáng
stapelenstelpe
stapelgekstáp(-p-)elieërendgek / knats gek / ratsgek
starende blikuleg
statiefdriejbieën
statigstaats
stationstasie / stássie
steeggats
steekpenningenstriekgeld
steekschopspaaj
steekvliegdaes
steekzak (in een kledingstuk)staektes
steel (van een korte zeis)waerf
steel (van een zeis)snaot
steelpannetjestártpenneke
steelsbehejmd
steels kijkenspienze
steenstieën
steenpuistbloēdzwaer
steil / sterk hellendstik
stekpeut
stekeldörs
stekenstaeke
stelspan
stelenstrietse / staele / bietse
stemstem
stemmenstemme
sterster
sterktaej en tuk
sterkaarssisser
sterke drankspraokwater / wawwelwater
stervenstaerve
stervensdagdojjendág
steunen / kreunenkume
stevigdeger / menteg
stiekem weghalenschoepe
stijfstief
stijfkopwerskop / wersláp
stijfkoppigstiefköppeg / wers
stijve harkpallesaot
stinkenstinke
stinken (erg -)stinke as enne hoepháp / ulk
stipjetippelke
stiptpuntelek
stoeienköjte / rölse / räölse / wäölese / rūbele
stoelstoēl
stoelgangáfgáng
stofblikblek / dreksblek
stoffer en blikhândvaeger en blek
stokstok
stokdoofstokdoeëf
stokenstoke
stokerstoker / steuker
stomstòm
stom persoondoedej
stomdronkenstòmzat / knònzat
stommerdstòmmen áchteraover / dòmkop / klotskop
stoomstoeëm
stoom, waterdampzwaaj
stopmandjetravaleuske
stoppenhuujhâlde
stormenboēze
stotenstoeëte
stotterentottele
stoutstòlt
straatstraot
straathondstraothoond
straatjongenstraotvaerke
straatvuilstraotendrek
straf krijgenòp (óvver) zien näöj / klös kriēge
straffenstráffe
straks / dadelijkstrákkes / dalek / ovver ’n wiel(-leke)
straks / laterstrákkes / látter
stralenstraole
stratenmakerkejjelegger
streepstreep / striep
streklaagstrikselaog
streling met de wangiekske
streven naarzinne òp
strijkenstrieke
strijkijzerstriekiēzer / (striek-)baolt
stroströj
strodokpòp
stromenstroeëme
strontmerde
strontjewegescheet / streuntje / schietvlek
strontje aan het oogwegescheet
strooienströjje / strowwe
strookbemmel
strookjeráffel, riefel, riffelke
stroomstroeëm
stroopkruut
stropdasstrik / zelfbiender / slieps
stroperig zoetieëmeleg
strotstreut
struikstroek
struikelenstrukele / stroekele
struinenschūpe
studerenlieëre
stuipenstupe
stuitbeenstuut / stártbötje / votteknökske
stuiterenstoeke
stukstuk
stuk (door verkeerd gebruik)verschandelizieërd / verkámmezäöld / verroepzákt
stuk gooien (ruit)iensmiete (rute – ) / ienflaere
stuk makenverkámmezäöle / verkloeëte
stuk voor stukvur de voēt
stukadoorplefònner / stikkedoor
stukadorenstikkedore / pliestere
stukjefiemelke
stukmakenmoēre
stuntelehummele
stuntelig iemand / sukkelhámpeleman / hámpeler
stuntelig werkentoddele
sturenstūre
stutstieper / schaor
stutten, steunenschaore / stiepe / stiepere
suffensuffe
sufferdzibbedeejes / klotskop
suffige vrouw, meisjeslaajdoeës
suikersoeker
suikerbietsoekerbiet
suikerbroodkleuntjesweg / kleuntjesmik
suikerstaafsoekerpin
suikerstok (kaneelsmaak)kenieëlstaaf
suizen (v.d. wind)hoēze
sukkel / sulsoepkloeët
sukkelaarkraokel / plaarzak
sukkelenkwakkelen / plare / pratte / toemele
sulsoepkloeët
surrogaatmoekefoek
surrogaatkoffiemoekefoek
Nederlands – Venrods
T
taaitaej
tafeltoffel
tafelladetoffeltrek / trek
tafelvorkverket / vörk
takken (-bundel)schâns
tamtaam / zeeg
tam maken / temmenzege
tam / makzeeg
tamboertròmmelslaeger
tamenlijkbraaf / huups / ziemelek
tandtând
tandjestaendjes
taptemelkfietsemelk / fuūs
tapuitteut
tarwetaerf / waet
tarwebroodwaeteweg
taskallebas
tas (grote -)kallebas / mat
teekmijttieëk
teelaardeaerf / potgroond
teenagerherfshaan
teentjehötje
teertár
tegeltiechel
Tegelenaar (bijnaam)Pannekletser
tegelijkertijdtegeliekertied(-s) / meejpassânt
tegels bakken/zettentiechele
tegentege / tigge
tegendraadstegedraods / wérs
tegenspartelenstraevele
tegenwoordigtigge(-s-)worreg / alwiels / allewiels / vandaag d’n dág
telefoontillefoeën / tillefoon
telenverbòwwe
televisietillevisie
telkensiederskieër / alle hoondsgezaek(-e)
telkens weeralle schietkláppe
tempo / vaartsjars / sjiem / snäöj
tenslotte / eindelijkaendelek / ejndelek / aenseleg
tenzijbezwiēges / des
tepeldeem
ter eniger tijdaensláng
terdegedeger
terreinplák
terugterug
terugkerenumdraeje / (um-) (terug-) kieëre
teruglopen in kwaliteitverzeeje
terwijlwiel(-s)
tetanusklem
teugsloek / slòk
teugelkárlejs, toeëm
theezeefjezeejke
thuisthuus
tientiēn
tijdtied
tijd / pooswiel
tijdingtient
tipjefip
tjokvoláfgelaaje
tobbenplare
tobberdplaarzák
tochtentrekke
tochtige plaatstrekgat
toegang (tot een weiland)vaart
toegangswegòpvaart
toegifttoebaat
toekomend deel van een erfenisverstaerf
toentoe(-w) / toendertied
toestand (trieste -)ozel
toeval / toevalligheidtref
toilethuūske / doeës
toiletzeepSpánse zieëp
toltol
tolgeldbrieërgeld
tollentolle
tompoucekraemsnitje
tontòn
toneeltenieël / buun / plaenk
toneel (op ‘t  -)òp de buun / òp ‘t tenieël
tonen / uitzienprieëre / uuëge
tongtòng
toptóp
torenkraaikaerkkaow
totwies / tot
tot / totdatwies
totaalrám / rats / knats / gâns / moes / stik / völleg
tourniquetdraejboeëm / draejkruus / wejboeëm
traagtraog / váds
traantraon / tröntje
transformatorhuisjestroeëmhuūske
trappen (op een fiets)tráppe
trappen (schoppen)schöppe
trede (stap)traej
tree (van een ladder)sproeët
treiteraarsares
trek / zinfedusie
treksnoer met gespsnal
trekvasttaej en tuk
trekwagentjebolderkár
treuzelaarstertäötebél / toētebél / zaekstreen
treuzelenhim(-d-)sluppe
trieste toestandbegénkenes
trillendazele
troebelgemuūrd / mūreg
troebel makenmūre
troep (gezelschap)kòmpeneej / kliembiem / slaaj
troep (rommel)bòcht
troffeltroefel
tromtròm
trompet / toeterträöt / toēter
trompet spelenträötere
troontroeën
trostos / traos
trotsgröts / vrieëd / stóls
trottoirstoep
trottoirtegelstoeptegel
trouwaktebòtterbriefke
truiträöj
tuierentūre
tuimelenkeukele / kukele
tuinhof
tuinaardebloemenaerd
tuinboonwulleboeën / wullewoep / flodderboeën / paoterstieën
tuinierheuver
tuinierenheuve
tuinlintgelient, hoflient
tuit (koffiekan)sneut
tukbats
tulptulp
tussentusse
twaalftwelf
tweetwieë
tweedetwed(-s) / twedde
twee-deligònder(-e-)laens
tweelingtwelling
twee-soortigbejjerlej
tweetonigtwieëtuuëneg / twieëtoeëneg
tweewielige karkiepkár / slágkár
twijfelachtigallerhând
twijfelenrikraoje
twijgsliēt / wis
twijg (afgesneden -)twiēg / zwiertske
twistenstraevele / strene
twistzieke manstreenbòks
twistzieke vrouwstreen
twistzoekerstraeveler
Nederlands – Venrods
U
ugeej
uiloeëk
uierieër
uierspeendeem
uiluul
uituut
uit elkaaruut(-r-)én
uit model brengenverfoemfaaje
uit zichzelfvanaeges
uitbollen / uitstulpenuutboeke
uitbranderbukkem
uitdagend gedrag vertonenschermesieëre
uitdragen / uit de doeken doen / openbaar makenuutblaaje
uitdrogenraaje / raajere / verraaje
uitdruipenuutsiepe
uitdrukkenuutdòwwe
uiteinde van een vingertoep
uiterlijk van iemanduterlek / weze
uitgedroogdfoeës
uitgepután
uitgezonderdbezwiēges
uitglijdenuutgleeje
uithalen (iets -)uutvraete
uithalen / uitspokenuutspoēze
uithoren / uitzoekenvundere
uitkomstuutval
uitlaatuutlaot
uitlekschaaltest
uitlepelenuutschárre
uitlevenuutboeste
uitmaken / schelennotse / schowwe
uitmonding riool in rivierbroēzer / uutloeëp
uitnodigenuutnuuëdege / verzūke / nuuëje / näöje
uitslaguutbendel
uitspannenáfspanne
uitsparenuutwinne
uitstelverwiel
uitstellenverbliēve
uitstulping in een weefseltoēt
uitvallen (bars -)greke / uutschiēte
uitvallen (onbesuisd -)uutvare / uutpoetse / uutvaege / uutvalle
uitvallen (van naalden, veren)rūzele
uitvoerenscháffe
uitvoeringspeul
uitwerpselenkroom ejjer
unsterpunder
uuruūr
uwòw / òwwe(-n)
Nederlands – Venrods
V
vaak / dikwijlsduk / alle hoondsgezaek
vaalblas
vaartsjiem / snäöj
vaart (met een -)snäöj / sjiem
vaart makengespele / snäöje / sporte / vaege
vaat (de – doen)schòttel(-e-)wâsse
vaatdoekschòttelslet / slet
vaatwassenòpwâsse / schòttelwâsse
vakantievekânsie
vakerdukker
valappelenslupáppel
valeriaanoeëgekruud
vallenvalle / kukele
vallen van naalden uit boomrūzele
vallende ziektetoeval
valsspelenfoētele
vanafvanaaf / vanáf
vandaagvandaag d’n dág
vandoor gaand’r vandur gaon / d’r tussenuut kniepe / bieën make / án zien stutte trekke
vangenvánge
vanzelfvanaeges
varkenvaerke / koes
varkenspoot (bovenstuk)(bieën-)schiēf
varkensvet (wit)smâlt
vastendagvesseldág
vastentijdvesseltied
vastgrijpen (onverwacht -)snutte
vastzittend (zeer)knoērvâs(-t)
veevieë
veelveul
veel en vlot pratensmoele
veenbesvembaer
veengrondmoēr
veervaer
veerkracht verliezenuutloddere
veerpontvaerpoont
veertienvértiēn
veertigferteg
vegenvaege
vegen (met een bezem)kaere
veiligheidsspeldzekering(-s-)speld / sluutspeld / toe(-w-
)spel(-d)
veldgewassenveldgrej
veldkruiden met Hemelvaartkruudwis
veldmuisjeschettermuūske
velduilpieëluul
veldwachtersjampieter
velerleiveulderlejs / veulsòrteg
velgvelling
VenloVendele
vensterbankraamdörpel / vensterbaank
ventenkremmere / mernte / roondkòmme
ventilatoránjaeger / waejer
verwied
ver wegwied’e’weg
veranderenverândere
verbeeldingdeunk
verbeelding / verwaandheidIenbeelding / grötseghejd
verbijsterdpaaf
verbreidenuutdrage
verdachtallerhând
verdedigente waer stelle
verderwieër
verder (ik kan niet -)ik kan nie wieër / ziej òp
verder nogwieders
verder / ruimerwieër
verdienenverdiēne
verdienen (geld)snäöje
verdiepingverdiēping
verdoen, verlorenvertukke
verdrietverdriēt
verdrogenverraaje(-re)
verduidelijkingverduutsing
verdwalenverdwaole
verdwenene’weg / floep / poeëte / vort
verdwijnenverdwiene / verzwiende
verenvaere
verfrommeldknoēveleg
verfrommelenverknoēvele
vergaan / aflopenvare
vergaan / verterenverstaerve
vergarenmojjikke (fig.) / zeumere
vergeeldverzoeld
vergeetachtig persoonvergaetmuts
vergetenvergaete
vergeten (helemaal -)gâns- / rám- / ráts- vergaete
vergietdurslág
verharen (bij dieren)verhäöre
verhemelteraak
verheugen opzien aege spitse
verhurenvermieje
verjaardovverwield
verjaardagverjäördág
verkeringverkieëring
verkering hebbenwat án ‘t haendje hebbe
verkleumenvernikkele
verkneukelen (zich -)verblieje (zien aege -)
verknoeien, verprutsenverklojje / verknámmele / verzáwwe
verkoperverkoeëper (mits nog niet verkocht) / verkuuëper (iendien wel verkocht)
verkoudenverkéld
verkoudheid oplopende kléts te pákke kriēge
verkreukenverknottere
verleden tijdvlaens
verlegenverlaege / bluuëj / klepschòw / uuëj
verlengdegeleng
verleppenverslekkere
verlept / verlopenleps
verliezenverliēze
vermeerderenvunke
verminderen (van vloeistof opbrengst)verzeeje
vernielenverniēle / verinnewieëre / verkámmezäöle
/ verroepzákke
vernieling, verwoestingverrinnewieëring
veronachtzamenversloonse / verwaarloeëze
verontschuldigenverschónne
veroorlovenlejste / permetieëre
verouderd / verjaardverlaenst
verpieteren (door te lang koken)verzáwwe
verprutsenverzáwwe / verklojje
verradenverraoje
verrewegwied(-te-)weg
verruilenvertuse / verkoētele
verschilverschil
verschillenzien aege schille
verschillendònéllaens / ònderlaens
verschillende soortenv(-e-)ulderlejs
verschotenvaal
verslijtenversliete
verstandbezeej
verstandigánstendeg
verstellen van klerenverstelle / uutstukke(-re)
verstoppertje spelenverstopperke speule
vertalenumzette
vertappenverschudde
vertegenwoordigenvertreeje
vertellenvertelle / verraekene
verteren, vergaanverstaerve
vertillenverhöffe
vertrekken / gaanòptròmme
vertrouwenfedusie
veruitwied
vervelend persoonneetprul
vervoervortvaring
verwaandgröts
verwaarlozenverslorse
verwaarlozingverslorsing
verwachting rakenántelle
verwachting raken (ongetrouwd)ángebrând
verwarringalterrázzie
verwelkenverslákkere / versladdere
verwijfdverwiēfd
verwijzenriffrieëre
verzamelen (van goederen)foeke
verzamelen (van mensen)tröppe
verzekerenasserieëre
verzettenstraevele
vestzakvesjestes(-ke)
vette dikke rookwalm
veulenpoetje
vierviēr
vieren oud en nieuwâld en neej viēre / durhâlde
vierkantviērkânt
viesdoenvetdelle
viespeukvetkanes / vetdél / smerkanes
vijfvief
vijftienvieftiēn
vijftigfiefteg
vijverviēver / wieër
vindenviende
vinkbotveenk
vioolfioeël / fiedel / jommerhaolt
viooltjefiäölke
vishengelvisgért
vislijnvissnaor
visnetworgare
vitaalkweviet / levvendeg / innerzjiek
vittenfitte
vitterfitkoont
viziersnötje
vlaamse gaaimetkolf
vlasdrogenhejstere
vlaskamraep
vlechtvróng
vlechten (van een bijenkorf)zòwwe
vleermuisflaermoēs
vlees (klein stukje -)fiemel / snitsel
vlegelströp / batjakker, batraaf
vleienfleme / femele / fleddere / fielewaaje / fleemkoonte / moeke / smejchele
vleierkoontekroeper(-d), oeëgendiender, smejcheler, stroeëplekker
vlekplek
vliegenvliēge
vliegen (ze zien -)vliēge (ze zien -)
vliegenvanger (vogel)spinnevraeter
vliegervliēger
vlieger (een – oplaten)vliēgere
vliegtuigvliēgmesjien / vliēger
vlierbesvlierkral
vlijmscherpvliemschaerp
vlijtigiēvereg / benuverd
vlinderdasnòndejūke
vlovloeë(-n)
vloeistofzeefzeej
vloervloēr
vloertegelplevuūs
vlot (snel)vingerlek
vluchtenkniepe (’r tussenuut -)
vlugdrej / schielek / vot
vochtigvlees
vochtig aanvoelendknets
vodtod
voddentodde
voddenboer / voddenkoopmantoddekél / loompekremmer / toddekremmer
voederbietmángel
voederbietenkuilmángelekoel
voervoēr
voermankárdriēver
voetvoēt
voetbalkniepaoterskneej
voetenbankvoētebaank
voetpadpad / pedje
vogelnestjevuggelnaesje
vogeltjevuggelke
voile aan hoedfoeël / fwál(-ke) / durkiekske
vol (heel-)vòl / geslage
voldoendezat
voldoening vindenviende (zienen draej -)
volgensvolges
volièrevlucht
volk (min -)soepie / völkske
vonkvoonk
voorvur / veur
voorbeeldvurbeeld
voordatvurdat / allieër / allér / vurralieër
voordelenschuppes
voordoen / demonstrerenveurmake
voorgevenprittendieëre
voorgevoel / voortekenvurbūke
voorjaarvroegjaor
voorjaar / lentevurjaor / vroegjaor
voornaamstaats
voornaam / gewichtigwichteg
voorraadschuurspieker
voorschootschol(-le-)k / slupschortel
voorschoot (leren)schòtsvél
voorschot / voorstukvurbret
voorspellen / voorzienverschaere
voorstelvurslág
voorstellenvurstelle (zien aege -)
voortaanvort
voortbewegen (moeilijk -)schravele
voortdurendgedureg / stendeg
voortijdigvurtieds
voortmakenvurránmake
vooruitvurruut
vooruit drijvenjöttere
vooruitkomen / vorderenplákke
voosfoeës / voeës
vorigevurrege
vork (bestek)verket
vork (Y-vorm)gavel
vorstvaorst / vriēswaer
vouw / plooi / rimpelvaaj
vouwenvaaje / vòwwe
vraagvraog
vraag (het zal de – zijn of)vraog (’t zal de – zien of)
vragenvraoge
VredepeelDe Vreej
vreemd / raarareg
vreesinboezemde weersgesteldheidschòwwaer
vreetzakvraetbaer
vrek / gierigaarddeem / enge / piemel / pin / priēm / toegenaejde
vretenvraete
vriendkámmeraod
vriendelijkvriendelek
vriezenvriēze
vrijvreej
vrijdagvreejdág
vrijdag (op -)freejdágs / vreejdágs
vrijdagavond(op -)freejdágsaoves / vreejdággenaovend
vrijdagmiddag (op -)freejdágsmiddegs / vreejdággemiddeg
vrijdagmorgen (op -)freejdágsmaerges / vreejdággemaerge
vrijgevigriēveg
vrijgezelvreejman
vrijgezellenknooplöjwiēverknoeëp
vrijmoedigstaolt
vrijpostigastrânt / strânt
vroedvrouwwiesvròw
vroegvroeg
vroegervroeger / vroeghin / ieër
vroeger / voorheenieërder / ieërtieds / urs(-t-)tieds / uurs(-t)
vrouw (brutale -)haajbaaj / floēter
vrouw (feeks)feep / kernalie
vrouw (in kaartspel)vrow / moen
vrouw (onverzorgde -)flots / floerts
vrouw (slonzige -)sloons / sloēr
vrouw (vinnige -)hellevaeg
vrouwenvrollie / vrowvolk / vrowwe
vrouwen(-onder-)goedvrolliegrej
vrouwenborstmem
vrouwspersoonvrowspersoeën / vrommes
vrouwtjevrowke
vrouwtjesdierwiēfke
vrouwtjesmuiswiēfkesmoēs
vruchtbaarvet
vuilvuul / smerreg / drek
vuil (zich – maken)smerreg (zien aege – make)
vuilboombesdūvelskral
vuilnisdrek
vuilnisbakdreksbák
vuilnisbeltpöjnpláts / stort / stortpláts
vuilnishoopdrekshoeëp
vuilnisvatdreksbák
vuilniswagendrekskár
vuistvoest
vuurvuūr
vuurpot met st.Maartenzwengelpot
vuursteenvuūrstieën / ketsstieën
vuursteenketsstieën
Nederlands – Venrods
W
w.c.doeës / huūske / plee / troeën
waaienwaeje
waaien (stormachtig -)störme / boēze
waakzaamwáks
waarwaor
waar (waarheid)waorhejd / worrend
waar (niet verkeerd)richteg
waarachtiglabéndeg / liēre / rizzenabel
waardewaerd(-e)
waardeloosnaadje
waardeloos smal reepjesnámmel
waardeloos van kwaliteitstroontniks
waardeloos voedselsloeberjoeks
waarderenekstimieëre / mentenieëre
waarheidwaorhejd / gelukke / worrend
waarinwaorien
waarmeewaormit
waaromwaorum / waorzoeë
waarschijnlijkveulieër
waarvoorwaorvur
waden door ondiep waterwaaje
wafelwoffel
walmblaok / smoeëk
walmenblaoke / smoeëke
wambuiswaemes / wames
wangkiew
wankelenwánkele
wanneerwannieër / wen / hoenieër
wanordebòcht
war ( in de -)wor (ien de -)
warm (drukkend -)waerm (aerg -)
warmte afgevenhetse
wasboontjebòtterbäöntje
wasbordschroebel
wasemzwaaj
wasgoedwes
washandschoentjewaslepke / pūzel
wasknijperwâsknieper / wâspinneke / wespinneke
waspeenhieëte wörtelkes
wateradersprung
waterbroodwaterweg
waterdamp / stoomzwaaj
waterjufferglazesneejer
waterketelmoeër
waterloopwaterluuëp
watervreeswaterschòw
weweej / we
weduwewedvrow / wew
weduwnaarwedman / wedkél / wewwer
weegbreehazebroeëd
weegschaalwaegschaol
weekwaek
week / zachtwieëk / zòft
weekloonwaekgehâld
weeldeweld
weerwaer
weer (al -)wéraens / alwér
weerbarstigbalstureg
weerom / weer terugverrum / vurrum
weerstand biedenstraevele
wegweg
weg (ga weg)gót ‘te’wég
weg, verdwenené’weg, poeëte
wegenwaege
weggaan, vertrekkenòptròmme / áfhówwe
wegglijden (langzaam)wegzaele
wegglijden (met vaart)wegroetse
weggrissensnäöje / snutte
wegjage / wegsturenbattere / jasse
wegkwijnenverkniēze
weglopenwegloeëpe / áfhowwe / bieën make
wegnemen / wegpakken (stiekem -)strietse
wegpikkenbietse / snäöje
wegsplitsingkársprung
wegstoppenwegmoefele
wegstrepenwegstriepe
wegwijzerhândwiēzer
weinigwénneg
weitwaet
wekelijkswaekeleks
welwél
weleervurtieds
welgevallengevalle laote
weliggelp
welkewélke
wellichtwéllicht
welterustennaach(-t)
wemelenwiemele / zien aege höffe
wenen / huilenschröwwe / bäöke / hule
wenkbrauwoeëgsbráw
wensenwaense
wereldwaereld
werkwaerk / toēr / van doēn
werkelijkwaerkelek
werkelijk / echtvlák
werkelijkheid (in -)waerkelekhejd (ien -)
werkenwaerke
werken zonder vaste lijnklojje / braoje
werkloos zijnthuusloeëpe
wervelwörvel
wespmaespel
wespennestmaespelennaest
WesterbeekD’n Twist
wetenwieëte
weten (niets van -)gén poēs van (áf-)wieëte
wethouderwethâlder / wethowwer
wiewie
wiedengaeje
wiegen op muzieksjoenkele
wielrad
wijweej / we
wijdwiej
wijder wordenwieje
wijkwiek
wijnwien
wijs / slimwies
wijsmakenwiesmake
wijsneuswiesneus
wijwaterfintwater
wijze van leventrânt
wijze / manierstiel / trânt
wilgenkatjeketje
willenwille
wimperhaartjeplimp
windwiend
windwaej
wind latentoēte / törve / trottele / vieste
wind(-je)viesje
windhooswiendschoēr / wiendwörvel
windselbendel
winkelierweenkelkél
winst maken (grote -)snäöje
winterkoninkjetuūtemmerke
wippenwiebele / woepere
witbroodwitte mik / witteweg
witkoolwittekáppes / wittekoeël
witte ganzenvoetschietmeld
wittenkâlke / witte
woedegif
woelenspòchte
woensdagwoensdág
woensdag (op -)swoensdágs
woensdagavond (op -)swoendágsaoves / woendággenaovend
woensdagmiddag(op -)swoendágsmiddegs / woendággemiddeg
woensdagmorgen (op -)swoendágsmaerges / woendággemaerge
woerdwielder
woestijnwuust
wollegrasvenpluūske
wondwoond
wonderwoonder
wondkorstraof / roeëf
wonenwoeëne
wonig (kleine -)kaot
woningwoeëning
woonkeukenhaerd
woonwagenbewonerkruujer
woordwoord / wördje
wordenwerre
wormwörm
wortelstronkpoest
wrangslej
wrang (van smaak)vring
wreefvricht / vreej
wreef (bal op de -)òp de vricht / vreej
wrijfpaalschòbpaol
wrijvenvriēve
wroetendábbe / vrūte
Nederlands – Venrods
Z
zaad
zaod
zaadvliesvliem
zaaienzaeje
zaaitijdzaejestied
zaak (bedrijf)gesjeft
zaaks (niet veel -)nie veul soeps
zachtzaacht / zoft
zacht (materiaal)zoft
zachtachtigzofteg
zadelzaal
zakzák
zak (kleding)tes
zak (papier)buul
zak in kledingstuktés
zakdoekzákdoēk / (tes-)nuzzik
zakdoektesnuzzik
zakgeldtessegeld
zakken voor ’t examenflatse
zakmeskniep
zand (stuifzand)stuūfzând / pòf (-groond) / kniēndsaerd
zandloperzândluuëper
zandwegaerdweg
zangerzenger
zanikennäöle / sánneke / säöre / dralle / mâwe / zemmele
zanikerdsánnekbaer, sánnekkloeët
zaterdagzaoterdág
zaterdag (op -)saoterdágs / zaoterdágs
zaterdagavond (op -)saoterdágsaoves / zaoterdággenaovend
zaterdagmiddag (op -)saoterdágsmiddegs / zaoterdággemiddeg
zaterdagmorgen (op -)saoterdágsmaerges / zaoterdággemaerge
zezeej (ev.) / zillie (mv.)
zeezieë
zeemzieëm
zeepzieëp
zeepbakzieëpdoeës / zieëpbekske / zieëpdöske
zeepsopzieëpnat
zeerzieër / wieë
zeer bangschietschòw
zeewindzieëwiend
zegenenzaegene
zeggenzegge
zegvrijmoelfiejat
zeissteelsnaot
zeker waarlabéndeg
zeldzaamraar
zelfaege
zelf vervaardigdaege(-s-)gemákt
zemenzieëme
zendenzende
zengensniērke
zenuwachtig druk doentowtere
zestigsaesteg
zeurengreke / mâwwe / säöre / zaevere / maowe
zeurkousgreekbaer / greek
zevenzeuve
zeven (met een zeef)hoorte
zeventienzuvventiēn
zeventigsuvventeg
zeveraarzaeverzák
zeveren / leuterenzaevere
zichtsteelwaerf
ziekziēk
ziek (onwel)‘r slaecht án zien
ziekelijkziēkaechteg
ziekenhuisziēkehuus
zielziēl
zienziēn
zien (niets -)gén kloeëte ziēn / gén zák ziēn
ziens (tot -)hâld òw (- aege) / hojje
zijzeej / ze
zijdeziej
zijnzien
zilveruitjeSint-Jânslökske
zilverzandwitzând
zinfedusie
zingenzinge
zinkputstaerfput
zitbankcouts
zittenzitte
zitten (die niet stil kan -)wiebelkoont / gén zitgat hebbe
zitvlakkoont / vot / bòjjem
zozoeë / zó
zo’nzó’n
zoalszóas / zoeëas / liekás / wie
zodatzódát
zoderos / zool
zoek (dat is -)kwiet / zuūk (d’ás -) poter
zoek, wegé’weg
zoekenzūke
zoekenkerdiēze / snubbele / vundere
zoenmuleke
zoentjemuleke / nuutje / (s-)nuutje
zoetzuūt
zoëven / zojuisttoekrek / toenet / toevest / vest / vlák
zogezegdzoeëgezeed
zoietszóiets
zojuistzójuust / krek
zolderhort / zaolder / schelft
zomaarumzunst
zomerkledingzòmmergrej
zonzòn
zondagzòndág
zondag (op -)sòndágs / zòndágs
zondagavond (op -)sòndágsaoves / zòndággenaovend
zondagmiddag (op -)sòndágsmiddegs / zòndággemiddeg
zondagmorgen (op -)sòndágsmaerges / zòndággemaerge
zondezund
zonderzònder
zonderlingareg
zonnepitzònnekaer
zoolzool
zootjezooj
zorgzörg
zorgelijke (in – toestand zijn)oeëzel / ozel (ien d’n – zitte)
zoutzâlt
zoutvaatjezâltvetje / zâltstròwwer
zoveelstezóvulst(-e)
zoverzówied
zowat / ongeveerbekânts / zegges
zuigen (bij kleine dieren)tutte
zuigen aan een tepel of speenzuuëke
zuigflestutfles
zuipenzoepe
zuivelfabriekfuūs
zuiverloēter
zuiverenschónne
zuiveren (van graan)kriense
zullenzulle
zultpársvlaes
zuurzoēr
zuur (in en in -)zoēr (zó – as brem / eek)
zuurkoolzoermoes / tonnemoes
zuurpruimzoerproem / greek / greekbaer
zwaaienzwaaje
zwaarzwaor
zwaar op de maag liggendzwaor òp de maag liggend
zwaarliggenbezwiēre
zwachtelwindel
zwachtelenwiende(-le)
zwagerzwaoger
zwakzwák
zwaluwzwelf
zwaluwzwelf
zwammenzwámme
zwanger (- worden)ántelle / ángebrând
zwanger maken (vulg.)òplaaje / òpwikse / òpzákke
zwanger zijnbesteld / groeët gaon / wat ònder de schollek hebbe
zwangerschapsduurtelling
zware rokerfoomper(-d)
zwartzwárt
zwart veenzwárten törf
zwarte beszwarte baer
zweepzweep
zweerzwaer
zweetzwieët
zwemmenzwemme
zwetenzwieëte
zwijnerijvaerkessereej
zwoegenzwoēge / uut de naod waerke / boeste / wūle
dzwoegerwūlerd / vrūter